Gantner Antal 

Török-tatár-kuruc világ Nyugatmagyarországon és Bécs ostroma

Történelem, helytörténet | Hadtudomány, katonapolitika | Történelem, helytörténet
/
Hadtörténet

"Július 12-én Barkóczy Ferenc, Szalay Pál és Szepesy Pál kuruc vezérek, úgyszintén a török nagyvezér egy biztosa Sopronba érkeznek. Itt aztán Thökölyi fejedelemnek Veszprém várában 1683. évi június 26-án kelt proklamációja alapján fölszólítják Sopron városát, hogy a fejedelemnek hódoljanak meg..."
2020-02-20
Megtekinthető verziók
PDF
URL: https://mek.oszk.hu/20200/20238 URN: http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-157257
Látogatások: 1 825