Tétel adatlapja
VisszaCÍMLAP

"Vagyok, aki voltam és leszek, aki vagyok"

A WJLF tisztelgő kötete Bukovics István 70. születésnapjára

TARTALOM, FÜLSZÖVEG


Tartalom


Tabula gratulatoria
Előszó helyett. Kétszer harmincöt

Bakos Bettina: Tanulmány az állatkerti látogatók állatokkal szembeni attitűdjeiről, azok potenciális következményeiről és zavaró magatartásuk lehetséges motivációiról
Bánlaky Pál: Mit teszünk - magunkkal és a világgal? Aggódó laikus kérdések klímaváltozásról, környezetszennyezésről, erőforrásainkról és az evolúcióról avagy (kissé irodalmiasan) Quo vadis sapiens? (Hová mégy emberiség?)
Barna István: Összefoglaló jelentés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség fenntartásában működő köznevelési intézményekben dolgozó, pedagógiai munkakörökben foglalkoztatott munkatársak kompetenciaalapú vizsgálatáról
Csepregi András: Hatalom, erőszak és megváltás Walter Wink teológiájában: René Girard recepciója
Dezsény Zoltán: Katasztrófa Szabolcsban - Helyzetfeltáró tanulmány a 2009. június 7-én lezajlott jégár alapján
Géczi Róbert - Barton Gábor: Vakvágány - a verespataki terv
Kiss Ferenc: A környezettudatosság és a fenntarthatóság a felsőoktatásban
Kun István: A döntésképesség problémája a védelmi szférában
Nagy Péter Tibor: Az adatok, amelyek sosem fogynak el...
Papp Antal: Bukovics István és a magyar tűzoltóképzés II. világháború utáni története
Plank Zsuzsa: Geoelektromos modellezés nukleáris robbantás során keletkezett üreg paramétereinek vizsgálatára
Rezsabek Nándor: Kozmikus környezetünk világűrjogi szabályozása
Urbán Beatrice: Párhuzamok az 1 Sámuel 3 (1Sám3) és az egyiptomi Holtak könyve hatodik fejezete (EHK6) között?
Urbán Beatrice: Robert Polzin - Sámuel és a Deuteronomisták
Urbán Beatrice: John J. Collins: A Biblia Bábel
Urbán Beatrice: Edmund Leach: Szociálantropológia

A kötet szerzőiFülszöveg

Bukovics István - nehezen hihető - betöltötte a hetvenet. Azt gondoljuk, ez megfelelő idő arra, hogy megálljunk egy pillanatra, és a környezetbiztonság magyarországi atyjának, a tudomány és a racionalizmus elkötelezett hívének további szakmai sikereket kívánjunk. Jelenlegi és egykori munkatársai, tanítványai gondoltuk, hogy a hagyományoknak megfelelően egy konferenciával, valamint egy tanulmánykötettel tisztelegjünk az ünnepelt emberi-kutatói-iskolaalapítói tevékenysége előtt.

Hetven év - sok vagy kevés? Nem egyszerű kérdés. nem is a mi feladatunk megválaszolni. Bukovics István esetében ez a kétszer harmincöt év első része tanulással, valamint a szó szoros értelmében tűzoltással telt. A katasztrófavédelem terén a maximumot érte el: a tábornoki rangot. A második harmincöt szintén tanulással kezdődött. E tökéletesedés révén az ünnepelt akadémiai doktorrá vált, majd egyetemi tanárrá nevezték ki. Mindezt az iskolaalapítás koronázta meg: a Wesley János Lelkészképző Főiskolán kezdeményezte a környezettan szak, valamint a környezetbiztonság szakirány megalapítását. Ez utóbbi Magyarországon újnak számított.

A tiszteletkötet mindig a tudományos méltatásról szól. Bukovics István ismert és elismert környezetbiztonsági szakember. Mindezt bizonyítják kitüntetései (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Aranyérme, Közszolgálatért Érdemjel Arany fokozat, Szent Flórián érdemjel). Mi, akik tiszteljük most nem ennek a szakmai méltatásnak szenteljük ezen évforduló adta lehetőséget - remélhetően még sokan és sokszor megteszik ezt. Sokkal inkább tisztelegni szeretnénk a munka előtt, a mindenkori leleményesség, az értékteremtés, a következetes kitartás és mintaadás előtt, amit Bukovics István diplomázói, doktoranduszai és munkatársai jeleznek.

Géczi Róbert