Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
20995 dokumentum

A magyar mint európai és világnyelv : MANYE XVIII. / szerkesztő Nádor Orsolya, B.

Alkalmazott nyelvészet, Nyelvpolitika, Szófajtan, lexikológia, Kommunikáció, metanyelv, Nyelvtudomány általában
nyelvpolitika, magyar nyelv, anyanyelv, anyanyelvi oktatás, anyanyelvi nevelés, nyelvoktatás, fordítás, kontrasztív nyelvészet, kognitív nyelvészet, kommunikáció, lexikológia, alkalmazott nyelvészet, magyar nyelvészet

"A magyar a legtöbb anyanyelvi háttér számára nehéz, s ennek fő oka az egzotikus szókincs. Ezgotikuson most azt értem, hogy nemigen hasonlít más nyelvek szókincsére. A finnugor anyagnál ez érthető, de a régi jövevényszavak (ótörök, szláv, latin) nagy része is úgy elváltozott, hogy nehéz fölismerni."

URL: https://mek.oszk.hu/21500/21512  2020-12-03

Megfejtések könyve / Friedrich Klára

Régészet, Írás
rovásírás, magyarságkutatás, régészeti lelet

"A néphagyomány szerint a Nagyszentmiklósi Kincs Attila hun királyé volt. Ki tudja hány évszázada nyugodtak már az aranyedények a föld alatt egy kendőbe csavarva, amikor 1799 július 3-án Nákó Kristóf földesúr jobbágyai, Néru Vuin és felesége, Ikonia rátaláltak árokásás közben."

URL: https://mek.oszk.hu/21500/21510  2020-12-03

Trianon kezdete és vége : Jövőt fürkésző kutakodás a múltban és jelenben / szerkesztő Surján László

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem általában, Szociálpszichológia
trianoni békeszerződés, nemzeti trauma, nemzetiségi kérdés, kollektív emlékezet, történelemszemlélet, békés együttélés, Kárpát-medence, 19-21. sz.

"Deák Ferenc már első felirati beszédében (1861) kifejtette: «A múlt idők szomorú eseményei káros félreértéseket idéztek elő közöttünk és nem magyar nemzetiségű polgártársaink között. Ezen polgártársainknak nemzetiségök érdekében ... követeléseik vannak, miket ignorálni nem lehet, de nem is akarunk.»"

URL: https://mek.oszk.hu/21500/21507  2020-12-03

Napszálkák / Halmosi Sándor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, határon túli magyar irodalom, 21. sz.

"Mert nem az a dolgunk,
hogy könnyű legyen.
Hanem hogy könnyűek legyünk.
Ha mégoly nehéz is."

URL: https://mek.oszk.hu/21500/21504  2020-12-03

Izsák tanítása / Bitó László ; illusztrátor David Tzur

Kortárs magyar irodalom, Keresztény vallások
magyar irodalom, bibliai regény, 21. sz.

"Hidd el fiam, sötétebb, szűkebb, fojtogatóbb tömlöcbe zárhatod Istenedet agyagba égetett szavakban, mint fából faragott képmásban. Amikor Ábrahám összezúzta a faragott bálványokat, nem azért tette, hogy helyettük agyagba rajzolt jelekbe zárjuk eszünkkel meg nem érthető Istenünket."

URL: https://mek.oszk.hu/21500/21503  2020-12-03

Nikmond Beáta / Wehner Tibor ; szerkesztő Csák Ferenc; fordító Zádor Éva, Christopher Sullivan

Szobrászat, kerámiaművészet, Festészet, grafika, Művészettörténet
szobrász, bronzszobrászat, kőszobrászat, faszobrászat, szobrászat, grafika, festészet, képzőművészet, Nikmond Beáta (1938-), Kispest, Budapest, Magyarország, 20-21. sz.

"Nikmond Beáta szinte kizárólagos anyaga a fa és az irtózatosan kemény kő: a gránit, a bazalt, a labradorit. A fa gyakran csak a majdan kőben kifaragott kompozíció modelljéül szolgál, és csak kivételes esetekben, jellegzetesen a portrék családjában jelenik meg a bronzöntvény."

URL: https://mek.oszk.hu/21500/21502  2020-12-02

II. Rákóczi Ferenc fejedelem története / Móricz Pál

Magyar történelem 1527-1790, Hadtörténet, Klasszikus magyar irodalom
uralkodó, hadvezér, Rákóczi-szabadságharc, magyar irodalom, Rákóczi Ferenc (Erdély: fejedelem), II. (1676-1735), Erdély, 17-18. sz.

"A bánat csapásai alatt, a dicsőség fénypontján változatlanul ugyanaz a nemes, tántoríthatatlan magyar lélek maradt Rákóczi, kinél az önérdek mindíg mellékes volt, csak hazája, népe javát, igazságát tekintette mindíg. Életét, vérét, vagyonát minden földi javait és lelki nyugalmát feláldozta a magyarság szabadságáért, jobblétéért..."

URL: https://mek.oszk.hu/21500/21501  2020-12-02

Drámák, avagy az örökkévalóság útvesztőin / Aditi-Inana Kinga

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Godul: Képzelje el, ha tudom, hogy darázsfészkek kellős közelében vagyok, és azt kiabálom, hogy Én vagyok a világ szépe! Rögtön agyoncsípnek a darazsak. Ha azt kiáltom: Kiszáradt vénlány vagyok, úgy elillannak a darazsak, hogy nyugodtan pödörhetem a bajuszomat; aztán mellém szegődik valaki, és pödri a bajuszát!"

URL: https://mek.oszk.hu/21400/21491  2020-12-02

Rózsa 3. : Festményeim, szobraim, könyveim, logo, minden egyéb, 1980-2020 / Kotaszek Hedvig ; szerkesztő Kotaszek Hedvig

Festészet, grafika, Szobrászat, kerámiaművészet, Fotóművészet, fényképészet, Számítógépes grafika, Iparművészet, divattervezés, Kortárs magyar irodalom, Szerzői bibliográfiák
festészet, grafika, rajzművészet, számítógépes grafika, képzőművészet, magyar irodalom, Magyarország, 20-21. sz.

"Mint patakot a folyó
szárnyát a szürke gém,
magamnál is jobban
úgy szeretlek én."

URL: https://mek.oszk.hu/21400/21490  2020-12-01

Vision : Image and perception = Látás : kép és percepció / szerkesztő Peternák Miklós; fordító Jim Tucker, Mihály Árpád, Gábor Zsuzsanna, Szekeres Andrea

Anatómia, fiziológia, Pszichológia, Esztétika, művészetfilozófia, Festészet, grafika, Egyéb vizuális művészetek
vizualitás, látás, érzékelés, felismerés, percepció, művészet, kiállítás, Magyarország, Budapest, 21. sz.

"... Érzékelő rendszereink közül kiemelkedő szerepet játszik a látás, úgy környezetünk megismerésében, mint cselekvéseink irányításában. Jelen szimpózium legfontosabb célja az, hogy elősegítse a párbeszédet a különböző tudományterületek és művészetek azon képviselői között, akiket összeköt a látás megismése iránti érdeklődés."

URL: https://mek.oszk.hu/21400/21481  2020-12-01

Nincs rózsás labirint / Nemmese Emese

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"A pszichológia fordítva tanítja: az áldozat a tettes, hordozza magában, mint egy kódot, a gyilkot. Bizonyára, elfér rajtam még egy seb, hogy ezzel is engem vádoljanak. Bármennyire szabaddá teszem is magam, látszik rajtam, mit tettek velem. A cselekedetek nyomot hagynak. Minden cselekedet, kitörölhetetlenül ..."

URL: https://mek.oszk.hu/21400/21440  2020-12-01

Outlook : Email-regény / Kamocsay Ildikó

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Kedves Páciensem! Igen, a leghatározottabban egészségtelen, ha valaki regényfigurának képzeli magát! ... Először fordult elő, hogy feleleveníti gyermekkorának egy motívumát (pianínó), ami arra utal, hogy talán lassan feloszlik a köd, bár most is csak egy tárgyról ír, emberekről továbbra sem. Mennyire tud zongorázni?"

URL: https://mek.oszk.hu/21400/21437  2020-12-01

Az időből : Egyetlen három történet / Kállay Kotász Zoltán ; illusztrátor Fábián István

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Az ördög táncol itt... A sátán, de nem kívül, a csatatéren, hanem benn... az emberi lelkekben. Nem dörren már ágyú, nem ropog gépfegyver, nem süvít akna, de a tánc tart... mert valahol távol, messzi orosz falvakban orosz kisgyerekek csatakos álmaiban az arctalan, megnevezhetetlen rém, aki az apjukat elnyelte, ... most utánuk kapdos!"

URL: https://mek.oszk.hu/21400/21436  2020-12-01                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom