Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19672 dokumentum

Tollal őrzött erdélyiség avagy A sokszínű lélekmadár : A 10 éves Erdélyi Toll terméséből / Nagy Székely Ildikó

Magyar irodalom története, Írott sajtó, Sajtó- és médiatörténet, Művelődéstörténet
folyóirat, sajtótörténet, határon túli magyar irodalom története, recenzió, Erdélyi Toll (folyóirat), Erdély, 20-21. sz.

"Évtizednyi termés »betakarításának«, fel- és megmérésének az éve 2018 az Erdélyi Toll számára. Az idén tízéves székelyudvarhelyi folyóirat, illetve az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó egy gyermekirodalmi és egy sajtó- és irodalomtörténetre, kritikára, néprajzra, hitre összpontosító antológiát is megjelentetett a jubileumi évben..."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20099  2020-01-27

Költészet, sajtótörténet és műfordítás Beke Sándor műhelyében : Recenziók, 1996-2019 / Regéczy Szabina Perle

Kritika, Műelemzés, Magyar irodalom története, Sajtó- és médiatörténet
költő, szerkesztő, könyvismertetés, könyvkritika, műfordítás, folyóirat, Székely Útkereső (folyóirat), Beke Sándor (1961-), Erdély, 20-21. sz.

"Beke Sándor, az 1991-ben megalakult Erdélyi Gondolat Könyvkiadó igazgatója, egyben kiváló, termékeny költő. Már a nemrég elmúlt század nyolcvanas éveiben írt első versei is feltűnően érettek, majd kialakult sajátos költői világa, egyéni hangvétele."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20098  2020-01-27

Álmodtam, hogy álmodom : Versfordítások a román költészetből / Beke Sándor, Ráduly János

Kortárs világirodalom, Klasszikus világirodalom
román irodalom, 20-21. sz.

"Ma éjszaka magamról beszélek neked.
Ma éjszaka a testem szomorú.
A család elvont melegében
minden könyvoldalon halálát leli az írásmű hercege."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20097  2020-01-27

A megtalált Isten : Költemény Ferenc pápa, Róma püspöke csíksomlyói, erdélyi látogatásának az emlékére / Beke Sándor

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, Ferenc (pápa), I., (1936-), Erdély, 21. sz.

"Ő van jelen
a harang kondulásában,
s szívével
Ő van jelen
az ember szívében"

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20096  2020-01-27

A magyar dráma irányai : Tanulmány / Janovics Jenő

Magyar irodalom története, Műfajelmélet, Film- és színháztörténet
dráma, irodalmi műfajtörténet, irodalomtörténet, színháztörténet, Magyarország

"Bölcsőkorában ez a színpad már a magyar nyelvnek volt a terjesztője, pallérozója, sőt egy időben utolsó mentsvára; más hivatása ekkor nem volt. Majd a külföldi miveltségnek és irodalomnak megismertetője lett. Azután a nemzeti érzés lángralobbantója, a lelkesedés éltetője, az elnyomatás korában a búsongók vigasztalója..."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20095  2020-01-24

Egy ország gyógyítása / Levendel László ; szerkesztő Levendel Júlia, Horgas Judit

Orvostudomány általában, Belgyógyászat, Addiktológia, Tudománytörténet, Kisebbségek, Szociálpolitika
orvos, orvosi hivatás, orvostörténet, tüdőgyógyászat, alkoholizmus, szegénység, cigányság, hajléktalan, szociálpolitika, publicisztika, Magyarország, 20. sz.

"A múltat nem tudjuk megváltoztatni, de a jelent és a jövőt formálhatjuk. A nosztalgikus történelemtudat a hazafiasság köntösében jelenik meg, és könnyen veszedelemmé válhat. Ahogy az egyénnél a fel nem dolgozott diszparitás-élmény állandó feszültséggenerátor, úgy válhat kóros mechanizmussá ez egy ország életében."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20093  2020-01-24

Öröm az ürömben, enyhítsük közösen sérelmeinket : Önsegítő könyv / Árvay Mária

Kortárs magyar irodalom, Pszichológia
mentálhigiénia, optimizmus, magyar irodalom, 21. sz.

"Könyvem célja, hogy megtaláljuk közösen az örömöt az ürömben. Legkönnyebb útja a jól értelmezhető szemezgetésnek, ha olvasói levelekbe szedem gondolataimat. Minden esetben, felmerül egy probléma, legyen szó valaki rossz tulajdonságáról, vagy valami bántó, kellemetlen dologról, amelyet megválaszolok."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20092  2020-01-24

The cosmos itself the aether = A kozmosz maga az éter / Vörös Imre Flórián

Ismeretelmélet, tudománytan, Metafizika, Egyéb filozófiai témák, Kozmológia, Ezotéria általában
kozmológia, rendszer, elméleti fizika, kritika

"It is a simple asymmetric contents change in the single and only existence system side. No separated the objects from one another because of the only and interacting contents of the aether process. Those are finite local motion-values in the only absolute system, which are not colliding in every direction."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20091  2020-01-24

Pedagógusok az 1918-1919. évi politikai forgószélben : Tanítóképzők a forradalmak, az idegen megszállás és az ellenforradalmi számonkérés idején / Donáth Péter

Magyar történelem 1868-1918, Magyar történelem 1919-1945, Nevelés- és iskolatörténet, Középfokú oktatás, Oktatáspolitika, oktatásügy
pedagógus, hallgató, tanítóképző, pedagógusképzés, magyar történelem, neveléstörténet, oktatáspolitika, fegyelmi eljárás, megtorlás, Magyarország, forradalmak kora, 1918-1919, 20. sz.

"A kötet fejezetei/tanulmányai különböző megközelítést alkalmaznak. Több-kevesebb új adalékkal szolgálnak, kérdéseket vetnek fel a magyarországi tanítóképzés, a tanítóképzős pedagógusok, s példájukkal általában a pedagógusok, "kisemberek" korabeli sorsával, ideológiai, politikai indíttatású - s ezért szakmailag általában minőségrontó - pro- és kontraszelekciójával kapcsolatban."

URL: https://mek.oszk.hu/20100/20126  2020-01-24

A kozmosz maga az éter / Vörös Imre Flórián

Ismeretelmélet, tudománytan, Metafizika, Egyéb filozófiai témák, Kozmológia, Ezotéria általában
kozmológia, rendszer, elméleti fizika, kritika

"A rendszertől elkülönülten kezelendő objektumok, tárgyak nincsenek, mert minden tudatunkban elkülönültnek látszó tárgy, objektum egyetlen, a neutrínókkal folyamatosan kiegészülő elektromágneses sugárzás mátrixmező tartalom elemi szálaira fűzött bootstrap változás jelenség."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20090  2020-01-23

Két és félpercesek : Ötszáz szavas szilánkok / szerkesztő Novák Zsuzsanna, Tira Nael

Kortárs magyar irodalom, Szórakoztató irodalom, sci-fi
magyar irodalom, fantasy, 21. sz.

"Az rendben van, hogy átok ült az erdőn, elvégre ezt a vak is láthatja, de nem akart hinni ebben az egészben. Amikor kicsi volt, a szülei mutattak neki rajzokat a lényekről, hallotta a meséket is, de soha senki nem említette, hogy mindez igaz lenne."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20089  2020-01-23

Gül-Baba, die mohammedanische Wallfahrtsstätte in Budapest / Fischer Károly Antal

Helytörténet, helyismeret, Muzeológia, műemlékvédelem, Magyarországi látnivalók, Iszlám
szerzetes, pasa, síremlék, zarándokhely, mecset, török hódoltság, iszlám, helytörténet, Gül Baba (?-1541), Ali (Buda: pasa) (15-16. sz.), Buda, Magyarország, Oszmán-török Birodalom, 16. sz.

"Dieses Kloster selbst, das Gül-Baba in Ofen gegründet oder einige Zeit lang vielleicht nur bewohnt hatte, gerieth in Vergessenheit oder wurde möglicherweise demoliert, und die Verehrung wurde auf die Moschee allein übertragen, welche heute noch ein in hohem Ansehen stehender Wallfahrtsort mohammedanischer Pilger ist."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20088  2020-01-23

Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában / szerkesztő Ábrahám Barna, Gereben Ferenc, Stekovics Rita

Európai országok történelme, Társadalomtörténet, Kisebbségek, Kisebbségek, Más országok politikai élete
kulturális identitás, nemzettudat, kisebbségi csoport, regionális politika, regionalizmus, nemzetiségtörténet, országtörténelem, Közép-Európa, Kárpát-medence, 1990-es évek, ezredforduló

"Ki kell viszont emelni, hogy a cseh-morva nemzeti azonosságtudat fokozatos győzelme ellenére a morva tudat és a morva mint fogalom soha nem tűnt el, és a mai napig érezteti hatását. A »morvaság« egyfajta, a cseh tudatot legtöbb esetben nem zavaró, de jól kiegészítő tudattá vált."

URL: https://mek.oszk.hu/20000/20087  2020-01-23                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
https://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2020.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom