Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22978 dokumentum

Toldi : Elbeszélő költemény magyarul és ukránul = Toldi : enična poema ugors'kogo ta ukraïns'kogo movami / Arany János ; fordító Ûrìj Vasil'ovič Škrobinec'

Klasszikus magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 19. század

Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon:
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem
Majd kilenc-tíz ember-öltő régiségben.

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23467  2022-10-05

Erdei rege : Tündérjáték 3 felvonásban / Lesâ Ukraïnka ; fordító Kótyuk István

Klasszikus világirodalom
ukrán irodalom, 19. század, 20. század

"A Vízitündért,
kiért csermelyt, folyót, ért
s minden vizet bejártam,
de sehol nem találtam."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23466  2022-10-05

Kárpát-medencei magyar paletta : Técsői Hollósy Napok, 1993

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, festészet, művészettörténet, Hollósy Simon (1857-1918), Magyarország, Kárpát-medence, 19. század, 20. század

"Técsőn a Rákóczi induló mellett a técsői parasztházakat, a Tiszát és a Nereszen hegyet festette. E periódusának fő műve Önarcképe (1916). Hollósy igen nagy hatással volt a fiatalokra, ... szenvedélyes egyénisége, modern pedagógiai elvei nélkül sem a nagybányai festészet, sem a főiskolai reform nem képzelhető el."

URL: https://mek.oszk.hu/23500/23508  2022-10-05

Tanterv az óvodák, elemi és általános iskolák számára : Népismeret / Bagu Balázs

Magyar néprajz, Folklorisztika, Bölcsőde, óvoda, Alsófokú oktatás
néprajz, folklór, néphagyomány, óvodai nevelés, alapfokú oktatás, tanterv, határon túli magyarság, Kárpátalja

"A népismeret tágabb fogalom, mely magába foglalja: a néprajz, a szülőföld és magyarság ismeretét is. Nekünk, kisebbségben élő magyaroknak erőt és hitet ad az, hogy tudnak rólunk, hogy érdeklődnek irántunk. Büszkék vagyunk kultúránkra, de ismerni akarjuk a bennünket körülvevő népek, a más országokban élő magyarság kultúráját is."

URL: https://mek.oszk.hu/23500/23518  2022-10-04

Útravaló bérmálkozóknak : Hittani alapismeretek, imádságok, énekek

Keresztény vallások, Keresztény vallási szövegek
ima, vallásos ének, katekizmus, hittankönyv, római katolikus egyház, bérmálás

"232. Mi a bérmálás?
A bérmálás szentség, amelyben a megkeresztelt megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az egyházban és a világban.
233. Ki bérmálhat?
Rendszerint a püspök bérmál, megbízásból bármelyik felszentelt pap bérmálhat."

URL: https://mek.oszk.hu/23500/23527  2022-10-04

Gúzsbalett : Versek / Szlafkay Attila

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, ezredforduló

"Erősen tört rám a szándék
Ordítanék, kiabálnék;
Itt is álcát visel minden
Mese már álomban sincsen?!"

URL: https://mek.oszk.hu/23500/23530  2022-10-04

Nyelvi modernizáció : Szaknyelv, fordítás, terminológia / szerkesztő Dróth Júlia

Alkalmazott nyelvészet, Szófajtan, lexikológia
alkalmazott nyelvészet, lexikológia, szakfordítás

"A kognitív nyelvészet az utóbbi negyedszázad látványosan fejlődő tudományága. Már az eddigi eredmények alapján is nyugodtan állíthatjuk, hogy a nyelvi jelenségeknek, folyamatoknak ez a korábbi kutatásoktól sok tekintetben különböző megközelítése az alkalmazott nyelvészet számára is újabb perspektívákat kínál."

URL: https://mek.oszk.hu/23300/23391  2022-10-04

Kompozíció / Bereczky Péter

Fotóművészet, fényképészet
digitális fényképezés, fototechnika

"A fény szépségének fontossága mellett a kompozíciós alapelvek ismerete a legfontosabb, mert ezek segítségével van lehetőségünk a szemlélő érzelmére ható fényképek készítésére. A kompozíció alapismereteinek elsajátításával és alkalmazásával jó esetben ugrásszerűen megnőhet a hatásos képeink száma, bármilyen fényképezőgéppel, vagy akár mobiltelefonnal fényképezünk is."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23429  2022-10-04

Deske.hu2 : Levelek Le Meux-be, 2008-2022 / Váli Dezső ; szerkesztő Németh István Péter

Festészet, grafika, Kortárs magyar irodalom
festőművész, magyar irodalom, Váli Dezső (1942-), Magyarország, 21. század

"A fontos: Miki átdolgozta a most húsz éves C. Naplót e-bookká, epub formátum. Ez a harmadik változat, mert én sok új ábrával 10 éve netre-, honlapra tettem. Azt hiszem, az Elektronikus Könyvtár-, az OSzK is ezt vette át. Szóval köcsönkapott kütyün már kezdtem korrektúrázni. A legfontosabb könyvem. ... Ingyér akarom forgalmazni. Terjedjek. A könyv rég kaphatatlan."

URL: https://mek.oszk.hu/23500/23529  2022-10-03

Az Országos Mentőszolgálat mentőállomás-hálózatának fejlődése, 1948-2022 / Debrődi Gábor, Ecsegi Dániel

Szakmai térképek, Egészségügy általában, Logisztika
mentés, mentőszolgálat, Országos Mentőszolgálat, Magyarország, 20. század, 21. század

"Megjegyzés: A fővárosi Delej utcai Mentőállomás 1996-ban megszűnt, helyette 1997-ben létesült a Mátyásföldi Mentőállomás. A nagymányoki Mentőállomás 1990-ben megszűnt.

URL: https://mek.oszk.hu/23500/23528  2022-10-03

A jövő társadalma univerzális demokrácia : Válasz Gr. Károlyi Imre könyvére / Nagy Sándor

Közgazdasági elméletek, Társadalomfilozófia
társadalomelmélet, társadalmi rendszer, gazdaságfilozófia, kapitalista rendszer, kommunizmus, szocialista gazdaság

"Gróf Károlyi következtetésének ott van a hibája, hogy ő nem ismer csak kapitalista és szociálista-kommunista világrendet. Ha tehát az egyik bukik, jön a másik. De van egy harmadik lehetség is: egy sem nem kamatos (kapitalista,) sem nem kollektív (szocialista-kommunista,) hanem járadékos gazdasági és társadalmi rendszer, (univerzális demokrata.)"

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23493  2022-10-03

A világ nyelvei és a nyelvek világa : Soknyelvűség a gazdaságban, a tudományban és az oktatásban / szerkesztő Klaudy Kinga, Dobos Csilla

Alkalmazott nyelvészet
alkalmazott nyelvészet

"Az aszimmetria fogalma nem új a fordításkutatásban, mivel minden olyan fordításelemzés, amely a célnyelvi szöveget a forrásnyelvi szöveggel veti egybe (és nem más célnyelvi szövegekkel) eljut odáig, hogy a célnyelvi szöveg bizonyos jellegzetes felszíni tulajdonságait a forrásnyelv hatásával (interferenciájával) magyarázza."

URL: https://mek.oszk.hu/23400/23409  2022-10-03

(Magyar) zenei élet Kárpátalján / Boniszlavszky Tibor

Zenetörténet, Művelődéstörténet
zenei élet, határon túli magyarság, Kárpátalja, Ukrajna, 20. század

"A különböző nemzetiségek képviselői - mindenekelőtt az értelmiség - az adott lehetőségeket kihasználva, attól függően, melyik állam fennhatósága alá tartozott a terület, igyekeztek előtérbe helyezni a saját zenekultúrájukat. E nemes vetélkedés eredményeképpen, különösen a XX. század sorsfordulói következtében itt egy sajátos ötvözetű művelődési, és ezen belül zenei élet bontakozott ki."

URL: https://mek.oszk.hu/23500/23511  2022-09-30                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2022.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom