Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
24024 dokumentum

Pillanatvarázs / Kristófné Vidók Margit ; szerkesztő Bakos József

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Arcomra simulnak zafír éjek,
rezdüléseidben csillagévek
szikráznak fel - és fájnak a szavak,
lélekbe hatol az opálpillanat."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24530  2023-03-31

10 év : Németh Géza festőművész kiállítása / Németh Géza

Festészet, grafika, Művészettörténet, Katalógusok
festőművész, festészet, képzőművészeti kiállítás, Németh Géza (1944-), Magyarország, 21. század

"Németh Géza szürrealisztikus és expresszív festésmód hagyományait és számtalan árnyalatát összegző előadásmódjával az emberi lét és az emberi kapcsolatok ambivalens, egyszerre törékeny és kíméletlen voltának elemzője és a jövő vízióját felvetítő, a pusztulásra valós álomképekkel figyelmeztető alkotó."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24529  2023-03-31

A Bakonybéli összeírás mint nyelvtörténeti forrás / Pelczéder Katalin

Nyelvtörténet, Egyéb történeti segédtudományok, Adattárak, Helytörténet, helyismeret
oklevél, magyar nyelv, helységnévtár, földrajzi név, névkutatás, nyelvtörténet, bencések, történelmi forrás, Bakonybél, 11. század

"A Bakonybéli összeírás első része számba veszi a Szent István idején a monostor tulajdonába kerülő birtokokon és az őt megillető jövedelmeken, kiváltságokon kívül az újabbakat is a cselédek szolgálataival együtt, illetve név szerint közli a birtokokon lakó népeket, pontosan meghatározva szolgálataikat."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24528  2023-03-31

Ausztrál fővárosok : Sydney, Melbourne, Canberra / Domaniczky Endre ; illusztrátor Gulyás Zoltán, Sándorné Szeidl Zsuzsanna

Helytörténet, helyismeret
helyismeret, Ausztrália

"A két metropolisz (Melbourne és Sydney) területén több önálló városi jogú település is található, ezek azonban mára teljesen belesimultak e nagyvárosok szövetébe, régi (vagy éppen újabb keletű) jogaikat azonban néha még most is őrzik (e jogoknak elsősorban politikai-igazgatási szempontból van jelentősége)."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24527  2023-03-31

Élni Sarlatániában : Kollázs-regény / Molnár János

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Valahol a Kárpát-medencében. A költői túlzásokat kedvelők szerint, Sarlatániában. Ami nem politikai határokhoz köthető fogalom, politikamentesen mégis értelmezhetetlen. Szerencséjére a kor állítólag legszeretettebb és bizonyosan legrettegettebb diktátora fél éve elhunyt, az Elbától keletre éldegélő-tengődő népek kissé fellélegezhettek."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24526  2023-03-31

Blues egy kopott gitárra : Versek és evokációk / Hegedűs Gábor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"blues a kedvem
hetek óta
ott belül szól
még a nóta"

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24525  2023-03-31

Kultúrcsaták : Kulturális elit és politika a mai Magyarországon / Kristóf Luca

Művelődésszociológia, Politológia
kulturális elit, kulturális élet, kulturális politika, ideológiai harc, szociológiai vizsgálat, Magyarország, 21. század

"A kulturális pozíciók feletti politikai patronázs klientelista irányban megerősödött: a kormányzathoz lojális értelmiségiek jelentős szerepet kaptak a kulturális döntéshozatalban. Ezzel a döntéshozatal centralizáltabbá vált, a miniszterelnök saját maga dönt a kulturális elitpozíciókról, és erős döntéshozatali jogköröket delegál csak neki felelős megbízottaknak."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24524  2023-03-31

The Last Greenland Viking : A novel / far severö sapirico

Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 21. század

"that if they moved to one of the edges of our village then how is it that he years earlier still looked around Meadowland in the new world. We are such as stones. Slowly slowly slowly we change informasion. Slow slowly we begin to sip sip drink. Slowly slow we became pebbles. Slowly stones we became"

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24523  2023-03-31

Az Ady-líra kritikai fogadtatása / Bárdos László ; szerkesztő Fetykó Judit

Magyar irodalom története, Kritika
költészet, költő, magyar irodalom története, irodalomkritika, Ady Endre (1877-1919), Magyarország, 19. század, 20. század

"A kritikai fogadtatás fogyatékosságaként tartottuk számon az esztétikai érvelésnek, a költemények elemző megközelítésének hiányát. A szerzők többnyire az egész addigi életműről nyilvánították ki véleményüket, s ha foglalkoztak is az illető kötettel, egyetlen jellemző vonásban vélték megragadónak."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24522  2023-03-30

Szabó Ervin könyvtáros volt : A vele ismerkedőknek / Tóth Gyula

Tudománytörténet, Művelődéstörténet
könyvtáros, Szabó Ervin (1877-1918), Magyarország, századforduló, 20. század

"Monográfiámban mindenek előtt tehát azt igyekeztem bizonyítani, hogy Szabó Ervin a századfordulón néhány hónapos országgyűlési gyakornoki munka után, 1900. februárjától élete végéig ... könyvtárosként kereste kenyerét. Ez volt a főfoglalkozása. Ezért azt vallom és igyekszem elfogadtatni, hogy Szabó Ervin először könyvtáros volt."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24521  2023-03-30

Szabadvezeték paraméterek számítása I. : oktatási segédlet / Tevan György

Erősáramú elektrotechnika, Felsőfokú oktatás
szabadvezeték, villamos vezeték, villamosmérnöki ismeretek

"A távvezeték akkor továbbit teljesitményt (hatásosat és meddőt), ha vezetői között feszültség van, és a vezetőkőn áram folyik. A vezetők közötti feszültség hatására a nyomvonalra merőleges, transzverzális (keresztirányú) villamos tér keletkezik, és váltakozó feszültség esetén eltolási áram, töltőáram is folyik a vezetők közötti téren át."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24520  2023-03-30

Poppe Kornél és a Zeppelinek a XX. század elején / Scharek Ferenc

Repülés, Ipartörténet, Művelődéstörténet, Hadtörténet
léghajó, repüléstechnika, repüléstörténet, légi harc, légi felderítés, pilóta, Poppe Kornél (1884-1941), Zeppelin, Ferdinand von (1838-1917), első világháború

"A Monarchia tárgyalásokba kezdett két Zeppelin megvásárlásáról, melyeket Fiumei bázisról az Adria ellenőrzésére akartak használni. Természetesen működtetésükhöz személyzet is kellett, ezért tiszteket küldtek Nordholzba kiképzésre. Eddig ismeretlen kiválasztási szempont alapján így került kiküldésre Poppe Kornél k.u.k. százados..."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24519  2023-03-30

Kele, a léleklátó / Havasi János ; fordító Havasi Dezsőné, Dücső Csilla

Paratudományok, -jelenségek
telepátia, parapszichológia, Kele János (1900-1957), Magyarország, 20. század

"A kis asztalra kerül a már ismert nagy blocktömb: a léleklátó ceruzával rajzolni kezd. Odavetett vonalakkal felvázolja a Podmaniczky utca felé vezetô utat. Vagy el akar utazni, vagy a vonat elé veti magát. Állandóan síneket látok, robogó vonatot fák között. Határozottan még nem tudom, mit jelent ez az érzésem - mondja Kele."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24518  2023-03-30                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2023.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom