Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
24206 dokumentum

Szucság hét évszázada / Antalné Szép Ildikó, Bán Mária

Helytörténet, helyismeret
helyismeret, helytörténet, Szucság

"Szucság (Suceag) Kolozsvár közelében, attól 10-12 kilométernyire, a Nádas-patak egyik jobboldali mellékvölgyében fekszik. A falut körülvevő dombvidék legmagasabb pontjai a 653 méter magas Bátor-hegy, a 617 méteres Csigadomb, legalacsonyabb a Nádas part, amely 375 méteren terül el."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24665  2023-06-07

Szucság és a Györffy család / szerkesztő Antalné Szép Ildikó, Lázár Lehel

Helytörténet, helyismeret, Genealógia, családtörténet
helytörténet, családtörténet, Györffy család, Szucság

"A család mindegyik ... tagjának tudományos irodalmi és művészeti munkássága széles körben ismert és elismert. E helyen ezeket csak részben érintjük. Törekvésünk az, hogy mindenekelőtt a helyiekkel, de lehetőség szerint szélesebb körben is ismertessük meg Szucsághoz fűződő kötődésüket, és felvillantsuk tudós hírnevük mögötti emberarcukat."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24664  2023-06-07

Tomori Pál, érsek és vezér : 1523 / Gubcsi Lajos

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Útközben kapta a hírt, hogy a pápa mégis elfogadta a felterjesztését - amelyet éppen csak aláírt, a körülményeivel nem volt tisztában -, hogy szeretné kinevezni Tomori Pált kalocsai érseknek. Mikor volt ilyen az életben? - talán soha - válaszolta meg magának feltett kérdését Lajos. Egy ferences szerzetest kinevezni érseknek?"

URL: https://mek.oszk.hu/17900/17949  2023-06-07

Az egykor Dacia Mediterraneának mondott, a világ előtt még nem eléggé ismert Erdély vagy Erdélyi Nagyfejedelemség : amelyet most sokoldalúan és röviden bemutat Benkő József ... / Benkő József ; fordító Szabó György

Helytörténet, helyismeret, Magyar történelem általában
helyismeret, magyar történelem, Erdély

"Az Erdélyi Nagyfejedelemség Európa egyik, Magyarországgal szomszédos területe, kedvező éghajlattal és talajjal; megfelelően a sokféle népességnek, különféle módon van felosztva az ott élést illetően. E népesség különböző nemzetei, amelyek törvényre és vallásra nézve eltérnek egymástól, az örökletes fejedelemnek vannak alárendelve."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24681  2023-06-07

Shaping the future through dialogue, quality and education : Papers of international conferences held at Kodolányi János University 2017-2019 / szerkesztő Szele Bálint, Hoffmann Orsolya

Felsőfokú oktatás, Oktatáspolitika, oktatásügy, Turizmus általában
felsőoktatás, oktatáspolitika, turizmus

"The topics of the papers presented here include timely questions of education, the current situation and problems to be solved in tourism, issues in literature and intercultural communication, European politics and questions of further integration, as well as some issues in business and finance."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24663  2023-06-06

Local and international trends in hospitality and gastronomy : Proceedings of International Symposium organised by Kodolányi János University and Saint Petersburg State University of Economics, Budapest, 9 October 2018 / szerkesztő Rátz Tamara

Gasztronómia általában, Turizmus általában
gasztronómia, vendéglátás, turizmus

"The topics of the publication are varied, ranging from theoretical approaches concerning the cultural aspects of food and hospitality to practice oriented analyses of Russian and Hungarian projects and enterprises in the gastronomy, wine, accommodation and spa sectors. "

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24662  2023-06-06

Gasztronómia és turizmus : Válogatott tanulmányok / szerkesztő Rátz Tamara, Füreder Balázs

Gasztronómia általában, Turizmus általában
gasztronómia, turizmus

"Az elmúlt évtizedekben egyre összetettebbé vált a gasztronómia és a turizmus kapcsolatrendszere. Szerepet játszik ebben a folyamatban egyrészt a globalizálódó turisztikai piacon a lokális kulturális vonzerők felértékelődése, hiszen egy desztináció kulináris kínálata egyúttal az adott hely kulturális örökségének is hangsúlyos eleme..."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24661  2023-06-06

Rádóczy Gyarmathy Gábor a Körmendi-Csák Gyűjteményben / Dankó Dalma, Rádóczy Gyarmathy Gábor ; szerkesztő Csák Ferenc; fordító Nagy Zoltán

Festészet, grafika, Művészettörténet
festőművész, grafikus, festészet, grafika, művészettörténet, Rádóczy Gyarmathy Gábor (1943-), Magyarország, 20. század, 21. század

"Ahhoz, hogy világképét és gondolatait minden egyes alkotásán félreérthetetlenül és magabiztosan közvetíthesse, saját stílust alakított ki, amely öndefiníciója szerint nem sorolható egyetlen stílusirányzathoz sem. Alkotásai egyszerre viselik magukon az expresszívizmus, szürrealizmus és a szimbolizmus jegyeit."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24660  2023-06-05

Chronica Hungarorum / fordító Horváth János

Magyar történelem 1526 előtt
magyar történelem, ősnyomtatvány, történelmi forrás, Magyarország

"László király halála után Magyarország királyává választották a boldog emlékezetű Hunyadi Jánosnak, Beszterce örökös grófjának felséges fiát, Mátyást, az Úrnak ezernégyszázötvennyolcadik évében. Bár a külföldiek, például a lengyelek és csehek és a szent koronának alávetett más lakosok sokat ármánykodtak ellene, Mátyás szembeszállt velük..."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24659  2023-06-02

Gerson és neje / Zsolt Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

"Gerson Zoltán nyitott szemmel feküdt az ágyban. A szomszéd ágyban hangtalanul aludt Wlissingen Elly. Öt napja, hogy megesküdtek. Csak az anyakönyvvezető előtt, a felekezeti különbség miatt. Gerson nem akart hitet változtatni, tekintettel az öregekre."

URL: https://mek.oszk.hu/21400/21497  2023-06-01

Nyelvművelés-elmélet : Értékelvű nyelvművelés / Buvári Márta

Nyelvhasználat, Nyelvoktatás, Közművelődés, népművelés
magyar nyelv, nyelvművelés, nyelvészet

"A nyelvművelés szó képes kifejezés. A nyelvet kerthez hasonlítja, amelyben nyesegetünk, gyomlálunk, ültetünk és öntözünk. Nyesegetés a hibák javítása, gyomlálás az idegen szavak és szerkezetek elleni hadakozás, ültetés a nyelvújítás, öntözés a nyelvi műveltség terjesztése."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24658  2023-06-01

I. Mátyás udvara / Csánki Dezső

Magyar történelem 1526 előtt, Művelődéstörténet
uralkodó, udvari élet, művelődéstörténet, Mátyás (Magyarország: király), I. (1443-1490), Magyarország, 15. század

"MÁTYÁS udvarát a renaissance szelleme hatja át. Az az erőteljes áramlat, mely hivatva volt, hogy a görögők és rómaiak összes műveltségével, tehát széles alapon s idővel mind mélyebbre hatva, átalakitsa a keresztyén népek politikai és magán életét s előbbre vigye műveltségét. Olaszországból, a hol született, jő ez áramlat."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24656  2023-06-01

Palóc dalok / Lisznyai Kálmán

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 19. század

"Palóc legény vagyok én,
Csóktengerbe fürdöm én,
Árva leány a rózsám,
Árvalyányhaj bokrétám"

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24655  2023-06-01                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2023.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom