Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
23375 dokumentum

Beke Sándor költészete, 1993-2021 : Recenziók, esszék, verselemzések / Brauch Magda

Magyar irodalom története, Műelemzés
író, költő, erdélyi magyar irodalom története, határon túli magyarság, Beke Sándor (1961-), Erdély, 20. század

"Költészetét mindenekelőtt a feltétlen őszinteség, a bátor szókimondás és a lélek maradéktalan lírai kitárulkozása jellemzi. Mivel a kor, amelyben él, nem maradhat számára hatástalan, szülőföldjének zavaros történelmi és politikai körülményei befolyásolják lelkiállapotát, lírája rapszodikus hangvételű, sűrűn változik benne a pesszimista és a bizakodó hang..."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23848  2023-02-08

Miért? : Családregény / Moravetz Edith, B.

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, memoár, 21. század

"Egyre csak tolom magam előtt azt a pillanatot, amikor leírom az első igazi miért kérdést, mely életem további időszakának meghatározója lett. Édesapám haláláról kellene írnom, mely teljesen megváltoztatta a család életét, de borzasztóan nehezen szánom rá magam, ennyi év után sem tudom könnyek nélkül ezt az időszakot elmesélni"

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23794  2023-02-08

Uneasy silences: LGBTI people in the hungarian healthcare system : National report: Hungary / Bálint Eszter, Dombos Tamás ; illusztrátor Szabó S. Zsolt

Kisebbségek, Egészségügy általában, Emberi jogok
LMBT, egészségügyi ellátás, betegjog, Magyarország, 21. század

"National health programs and strategies do not mention LGBTI people, most medical protocols are outdated and not inclusive of the needs and concerns of LGBTI persons. There is no legislation on intersex health, and legislation on legal gender recognition, access to trans-specific healthcare and assisted reproduction is openly discriminative."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23822  2023-02-08

Kínos csend: LMBTI emberek a magyar egészségügyi rendszerben : Országjelentés: Magyarország / Bálint Eszter, Dombos Tamás ; illusztrátor Szabó S. Zsolt

Kisebbségek, Egészségügy általában, Emberi jogok
LMBT, egészségügyi ellátás, betegjog, Magyarország, 21. század

"A nemzeti egészségügyi programok és stratégiák nem térnek ki az LMBTI emberekre, az egészségügyi protokollok nem naprakészek... Nincs jogi szabályozás az interszex egészséggel kapcsolatban, és a nem jogi elismerésére, a nemi megerősítő beavatkozásokra és az asszisztált reprodukcióra vonatkozó jogszabályok nyíltan diszkriminatívak."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23821  2023-02-08

Hogyan léphetünk fel az LMBTQI és nemileg nonkonform gyermekekkel és fiatalokkal szembeni erőszak ellen? : Kézikönyv az alábbi területeken dolgozó szakembereknek: oktatás, egészségügy, családszervezetek, családsegítő szolgálatok és gyermekvédelmi intézmények, média, közösségi terek / szerkesztő Bálint Eszter, Dudits Luca, Sándor Bea, Tihanyi Katalin; fordító Béres-Deák Rita; illusztrátor Szabó S. Zsolt

Gyermekek, ifjúság, Kisebbségek, Egyéb bűncselekmények, Szociálpszichológia, Deviancia, bűnözés
gyermekvédelem, ifjúságvédelem, kiskorúak elleni erőszak, megelőző szociális gondozás, előítélet, LMBT

"Az államok vezetőiben és az érintett szakemberekben tudatosítani kell, hogy kötelességük a gyermekek jogainak és jóllétének védelme, a megfelelő tájékoztatás, és szükség esetén a támogatás és a gondoskodás. A gyermekeket és fiatalokat is be kell vonni olyan társas közegek létrehozásába, amelyekben az LMBTQI és nemileg nonkonform gyermekek egyenlő esélyekkel vesznek részt."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23820  2023-02-08

Kalandok és figurák : Vázlatok / Balázs Béla

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Marianne előttem ment, térdben nem hajló, furcsa hangtalan járásával. A hervadó kert szürke kavicsa alig zizegett a talpa alatt. Eszembe jutottak az erdei séták a nyáron. De most már nem kellettek az emlékek. Nagy és tarka szobába léptünk. Sok porcellán volt benne és idegen arcképek lógtak a falon. Ismeretlen illat csapott meg."

URL: https://mek.oszk.hu/21400/21479  2023-02-08

Csillagok : Regény az életből / Pilisi Róza

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, önéletrajzi regény, 19. sz.

"Csillagos, holdvilágos, fényes éjszaka. Sötét gondolatok. Mi lenne, ha én leirnám a megtörtént dolgokat? Talán leesne csillagom az égboltról, hol oly sok milliárd csillag tündöklik. ... Elhagyatott helyemen senki sem háborgat s enyém Istennek világa s a csillagoké. Lesem, mikor esik le az én csillagom."

URL: https://mek.oszk.hu/22500/22511  2023-02-08

Varázsszavak : Múlt, jelen, jövő / Moravetz Edith, B., Bánlaky László ; illusztrátor Bánlaky Anna

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Szavak, lelket simogatók,
nekem mindig tanácsadók.
Miattuk kellett szülessek
kies világban embernek."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23793  2023-02-07

Szárnyaló vágyaink / Moravetz Edith, B., Bánlaky László

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Új születése, régi hamvasztása.
Nem lehet, hogy a szabadság hiánya,
Lerántsa mélységbe gondolataink.
Hagyjuk szárnyalni szabadon vágyaink!"

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23792  2023-02-07

Kirándulások a Kárpátok alján és bércein : Úti olvasmány / Kovács Sándor, Bakura Sándor

Utazás általában, Helytörténet, helyismeret
kirándulás, látnivaló, helyismeret, Kárpátalja

"Örvendetes tény, hogy a közelmúltban több könyv, kiadvány, tanulmány, cikk foglalkozik területünkkel. Útvonalra bontva az adott települések történelmi, közigazgatási, etnikai, kulturális, gazdasági bemutatásával próbálunk meg képet adni Kárpátaljáról. Hézagpótló? Hiánypótló? Útikönyv? Útikalauz?"

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23847  2023-02-07

Hét csillag : Mesék óvodásoknak és kisiskolásoknak / illusztrátor Jankovics Mária

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Más országok népköltészete, Klasszikus magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Klasszikus világirodalom
gyermekirodalom, népmese, magyar irodalom, világirodalom

"Alighogy ezt tette, hét gyémánt ragyogott fel a vízben. És mind a hét gyémántból gyöngyöző friss víz csobogott. A boldog koldus, Usha és édesanyja ivott a hűsítő forrásvízből és nem szomjaztak többé. A hét gyémánt pedig emelkedni kezdett, felszállt a vízből, és szállt és repült feljebb, egyre feljebb, amíg el nem érte az eget, ahol hét ragyogó csillaggá változott."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23846  2023-02-07

Szabad királyi Debreczen város történelme / Szücs István

Helytörténet, helyismeret, Falu, város
várostörténet, helytörténet, Debrecen

"E város története, kicsinben története egyszersmind, a magyar alföldnek is. A török világban, sőt azután is még sok ideig, e város volt magyar alföldünkön legtöbb szenvedésnek kitétetve; s ennek daczára, még is e város volt, a közelebb lefolyt három évszázad lefolyásában, egyik jótékony közege, a magyar nemzeti közművelődésnek."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23845  2023-02-07

Kortárs magyar művészet : Körmendi - Csák Gyűjtemény = Contemporary Hungarian Art : Körmendi - Csák Collection : selection / szerkesztő Körmendi Anna; fordító Annabel Barber, Hargitai Antónia

Művészettörténet, Műkereskedelem, Festészet, grafika, Szobrászat, kerámiaművészet
képzőművészet, műgyűjtés, festészet, szobrászat, festőművész, szobrász, galéria, Körmendi - Csák Gyűjtemény (Budapest), Magyarország, 20. század

"Három évtized, egy krisztusi emberöltô múlt azóta el. Még ma is, most is szinte álomnak tűnik, hogy az ország legautentikusabb művészettörténészei gondos elemzés után arra a meggyőződésre jutottak, hogy szerelmes feleségemmel közös gyűjteményünknek sok száz muzeális értéket képviselő műremeke van."

URL: https://mek.oszk.hu/23800/23844  2023-02-07                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2023.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom