Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
23185 dokumentum

Hepilepszia (III.) : HepilePszikon, 2015-2022 / Sipka János István

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

siker
A győzelem, vagy valamit nyerni nem azonos az ún. sikerességgel. A sikeresség az, amit akkor is csinálunk, ha nem a győzelem vagy a nyeremény a dolog lényege!
A siker receptje: Végy egy nagy adag bátorságot! És ne add el ... magad!

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23722  2022-12-05

Régi magyarországi nyomtatványok : 2. köt. 1601-1635 = Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum / szerkesztő Borsa Gedeon, Hervay Ferenc

Könyv- és írástörténet, Szakbibliográfiák
régi nyomtatvány, régi könyv, könyvészet, hungarikum, nemzeti bibliográfia, szakbibliográfia, Magyarország, 17. század

"PÁZMÁNY Péter: Felelet az Magiari István sárvári praedicatornak az orzag romlasa okairul irt köniuere. Iratot Pazmani Peter altal. Nagyszombatba MDCIII (typ. capituli Strigoniensis).
RMK I 385"

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23721  2022-12-02

Régi magyarországi nyomtatványok [1.] : 1473-1600 = Res litteraria Hungariae vetus operum impressorum

Könyv- és írástörténet, Szakbibliográfiák
régi nyomtatvány, régi könyv, könyvészet, hungarikum, nemzeti bibliográfia, szakbibliográfia, Magyarország, 15. század, 16. század

"A Régi Magyarországi Nyomtatványok első kötete azokkal az 1601 előtt megjelent nyomtatványokkal foglalkozik, amelyek a történelmi Magyarország területén bármely nyelven, vagy külföldön egészben vagy részben magyar nyelven jelentek meg. A török megszállás következtében szétszakadt ország valamennyi része szerepel a kötetben."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23720  2022-12-02

Csodák? Márpedig vannak : Novellák, kisprózák / Pőrdy Mária, Sz.

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Az apa halálos beteg lányáért való imádkozás közben egy női alakot látott, aki arra kérte, emeljen fafeszületet a közeli dombon. A csoda úgy történt, hogy az apa reggel elindult a saját kezűleg faragott kereszttel, felállította a dombon, miközben beteg lánya életéért könyörgött. Mikor visszatért, a lánya az ajtóban köszöntötte egészségesen."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23719  2022-12-02

Inspirált gondolatok : Istenről, mágiáról, tarotról, I-Ching-ről / Tungli János

Ezotéria általában
ezoterika

"Amikor az ember meghal, akkor a test, a lélek és a szellem elválnak egymástól, de nem teljesen. A test szétbomlik és idővel a lélek is, lebomlik a leglényegibb maradandó magjára, mely egy fénymaghoz hasonlítható. A lélek lebomlása a fizikai halál után még évekig is eltarthat az asztrális térben (a túlvilágon). A lélek nem inkarnálódik, csak a szellem."

URL: https://mek.oszk.hu/23700/23718  2022-12-02

Az eskü mindvégig kötelez : A Kárpátaljai Görög Katolikus Egyház kálváriája, 1944-1991 / Riskó Mariann

Egyháztörténet, Magyar történelem 1946-1989
görög katolikus egyház, egyháztörténet, Kárpátaljai Görög Katolikus Egyház, Kárpátalja, 1945 utáni időszak

"1989. december 13-án megjelent a szovjet kormány rendelete, amely visszaállította jogaiba Kárpátalja görög katolikus egyházát. Igaz, máig sem rehabilitálva a sztálini évek koholt vádjai alól. Ellenben 1990 tavaszán a Munkácsi görög katolikus egyházmegye mégis felszámolhatta a négy évtizedes illegális működését..."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23646  2022-12-02

Tiszán innen... : Társadalomtudományi tanulmányok

Művelődéstörténet, Magyar néprajz, Életmód, szokások, Határontúli magyar irodalom, Helytörténet, helyismeret
magyar történelem, magyar néprajz, népszokás, kárpátaljai magyar irodalom, helytörténet, Kárpátalja, Tiszasalamon

"Tiszasalamon 1468 lakosú kisközség. Az ukrán-magyar, illetve az ukrán-szlovák hármashatár ölelésében a Tisza és Latorca folyók között. A határának területe 1500 ha. Közigazgatásilag Ukrajna Kárpátontúli területének (Kárpátalja) Ungvári járásához tartozik. Községi tanácsa helyben."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23645  2022-12-02

Gróf Széchenyi István emléke : Tordán, május 10-kén, 1860-ban / Albert János, Basa Mihály, Miklós Miklós

Klasszikus magyar irodalom, Keresztény vallások
gyászbeszéd, Széchenyi István (1791-1860), prédikáció, református egyház, Torda, 19. század

"SZÉCHENYI hazánk épülete keleti oldalán egy oly ablak vala, melyen a messzi távolban láttuk boldog jövendőnket, az igéret kies földét, felvirulandott honunkat. Gróf SZÉCHENYI egy Átlás volt, ki egyedül, csupán lelkének izmos karjaival emelte fel a porból ... nemzetét. A vadnak hiresztelt magyart megismertette a mivelt Európával."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23668  2022-12-01

Ilyen vagyok! : Versek / Hajnal László

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

Eddig a ködben kóboroltam,
Most tiszta fényben evezek
És megcsömörlött szájjal, kedvvel,
Leszámolok az életemmel!

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23667  2022-12-01

A székely vallási és tanügyi autonomia / Tusa Gábor

Egyházak, egyházpolitika, Oktatáspolitika, oktatásügy, Kisebbségek
székelyek, oktatásügy, határon túli magyarság, autonómia, egyházügy, Székelyföld, Erdély, Románia, két világháború közötti időszak

"Az én csekély szerény véleményem szerint tévednek mindazok, akik azt hiszik, hogy a székely vallási és iskolai autonomia teljes életbeléptetése gyengitené az erdélyi nem székely magyarság kulturális bázisát és jogait. A székely vallási és iskolai autonomia kérdését, mint kisebbségi kérdést, főleg ténybeli és jogi alapon igyekszem tárgyalni..."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23666  2022-12-01

Istenhez fohászkodva... : 1944 Szolyva

Magyar történelem 1919-1945, Európai országok történelme, Kisebbségek, Határontúli magyar irodalom
hadifogoly, munkatábor, határon túli magyarság, Gulag, állami terror, magyar történelem, történelmi forrás, memoár, Szovjetunió, Ukrajna, 20. század

"Nincs itt sír, melynél megállva
könnye hullna sírhantjára,
nincs fejfa, mit átölelve
fiát ölelhetné benne."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23644  2022-12-01

Perlekedő évszázadok : Históriai mozaikok vidékünk múltjából / Soós Kálmán

Tudománytörténet, Művelődéstörténet, Kisebbségek, Magyar néprajz
történész, történetírás, történettudomány, Váradi-Sternberg János (1924-1992), Hodinka Antal (1864-1946), magyarságkép, magyar néprajz, Kárpátalja, Ukrajna, 19. század, 20. század

"Lankadatlan szorgalommal folytatott kutatásainak eredményeit számos könyve, mintegy háromszász cikke, tanulmánya összegzi, amelyből kb. 200 hungarológiai tárgyú. A különböző nemzetek évszázados útjainak és találkozásainak örökségét úgy tudta vizsgálni, hogy közben méltányos maradt a magyarsággal együtt élő többi nép nemzeti törekvései iránt is."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23643  2022-12-01

Királyháza korok váltóin : Emlékfoszlányok a legrégibb időktől 1945-ig / Ozsváth Lajos

Helytörténet, helyismeret, Határontúli magyar irodalom
helyismeret, helytörténet, kárpátaljai magyar irodalom, memoár, Királyháza, Kárpátalja

"Mi, királyházi gyerekek a vár északnyugati sarkában levő kerek bástyát, ill. annak romjait és a délnyugati várromot, ami egy sfinx alakját mutatta, másztuk meg legszívesebben, hiszen azt tartottuk nagy bravúrnak. A vár keleti részén volt egy nagy lyuk, amiben egy gyerek is elfért."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23642  2022-12-01                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2022.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom