Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
24717 dokumentum

Zsoltárok öt könyve : Értelemszerű tolmácsolásban a görög szöveg alapján / fordító Takács János

Keresztény vallási szövegek
Biblia. Ószövetség. Zsoltárok könyve

"Azt mondta az értelmetlen, a meggondolatlan bolond az ő szívében: nincsen Isten. Mindent tönkretettek, teljesen megromlottak, szellemben megtagadták a tökéletes alaptörvényeket, gonosz indulatúak lettek; megutálták a helyes életmódfolytatást, undorral vannak a törvény iránt; nincsen közöttük senki, aki valami hasznost, jót, szívélyes dolgot cselekedne..,."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25192  2023-12-07

Kuorotaide : Yhteisöpsykologiselta pohjalta / Kádár György

Ének általában, Esztétika, művészetfilozófia
énekkar, énekművészet, művészetelmélet, művészetpszichológia

"Kuorolla tarkoitetaan nykyään tavallisimmillaan yhdelle tai useammalle lauluäänelle sävellettyjä teoksia laulavaa ihmisjoukkoa - joka toimii johtajansa johdolla, ja jossa kutakin teoksen ääntä laulaa usea laulaja. Kokoonpanostaan riippuen kuoro voi olla sekakuoro, mieskuoro tai diskanttikuoro, nais- tai lapsikuoro. Kooltaan se voi olla kamarikuoro tai suurkuoro."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25191  2023-12-06

Piano takavarikkoon, peikonlehti roskikseen / Kádár György

Oktatáspolitika, oktatásügy, Szociálpszichológia, Zene általában
oktatás, néplélektan, zenepedagógia, szociálpszichológia, finnek, Finnország

"Kokemukseni perusteella uskon vahvasti, että Petrarca on oikeassa. Yli kymmenen vuoden piinan ja ajojahdin jälkeen koen vahvistuneeni. Saamani kohtelu ja kokemukseni avasivat edessäni ikkunan ihmisolemuksen suuriin syvyyksiin, psyykemme ällistyttävän moninaiseen maailmaan ja ihmisen monimuotoisiin ilmentymiin."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25190  2023-12-06

Percorsi e forme della memoria culturale : La Shoah nell'Europa centro-orientale / szerkesztő Tiziana D'Amico, Cinzia Franchi, Antonio Donato Sciacovelli

Világirodalom története, Judaizmus, Művelődéstörténet
holokauszt, kollektív emlékezet, világirodalom története, történelem, második világháború, képregény, Kelet-közép-Európa

"I due libri di cui parleremo, L'estate di Aviha di Gila Almagor e Vite agli angoli di Esty G. Hayim, pur essendo stati pubblicati a distanza di quasi quarant'anni l'uno dall'altro, hanno molte affinità: prima fra tutte il fatto che entrambe le autrici appartengono alla 'seconda generazione' di sopravvissuti alla Shoah."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25189  2023-12-05

Evangéliumi homíliák : B év / Turay Alfréd

Keresztény vallások, Ünnepek
homília, homiletika, keresztény ünnep, liturgikus idő, egyházi év, katolikus egyház, bibliamagyarázat, Biblia. Újszövetség. Evangéliumok

"Karácsonyra, Jézus születésének ünnepére készülünk. Az evangéliumi részlet szerzője a gyermekségtörténet irodalmi műfajának szabályait követve felidézi Jézus fogantatásának eseményét, és Máriát példaképnek állítva a szűzi fogantatás titkának hívő elfogadására hangolja lelkünket. Írásában két gondolatot hangsúlyoz."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25188  2023-12-05

Páncélosokkal az életért : Koszorús Ferenc, az embermentő / szerkesztő Hantó Zsuzsa, Szekér Nóra

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Judaizmus
katonatiszt, holokauszt, zsidóság mentése, második világháború, történelmi forrás, Koszorús Ferenc (1899-1974), Magyarország, 20. század

"A könyv célja, hogy 73 év elmúltával a polgári jogegyenlőség nézőpontjából ítélje meg a második világháború alatt a náci, majd a nyilas diktatúra idején történteket. Koszorús Ferenc e 73 év történelmének szimbolikus alakja. Élete és az a katonai akció, amelyben fegyveres erővel akadályozta meg a budapesti zsidók deportálását..."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25187  2023-12-05

Embermentés, sorsok, tények és tanúk / szerkesztő Hantó Zsuzsa, Tassy-Becz Éva

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Magyar belpolitika
embermentés, ellenállási mozgalom, politikai harc, történelmi személy, magyar történelem, második világháború, Magyarország, 20. század

"A könyv tanulmányai egy kritikus és szó szerint életveszélyes korban és helyzetben lehetséges, kiélezett emberi magatartást mutatnak be. Hol jót, hol gonoszt. Hogy valaki jó ember, vagy gonosz, az általában független a közösségi hovatartozásától, mindenütt megtalálható mindkettő, legfeljebb arányuk változó. Az egyén felelőssége vitathatatlan."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25186  2023-12-05

A köpönyeg [Hangoskönyv] / Nyikolaj Vasziljevics Gogol ; fordító Lengyel Tamás

Klasszikus világirodalom
orosz irodalom, 19. század

"Ekkor Akakij Akakijevics belátta, hogy új köpönyeg elől nincs menekvés, és teljesen nekikeseredett. Hogy legyen mégis, miből, milyen pénzen készíttesse? Persze, bizonyos mértékben hagyatkozhatna a jutalompénzre, ami ünnepkor jár majd, de ennek a pénznek már jó előre megvolt a helye."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25185  2023-12-05

A négy kezdet : Adventi igehirdetések az angyalföldi evangélikus templomban / Grendorf Péter ; szerkesztő Lencsés Ákos

Keresztény vallások, Ünnepek
prédikáció, advent, evangélikus egyház, 21. század

"A négy kezdet úgy épül fel, hogy az első kezdet a teremtés, a mindenek kezdete; a második kezdet, a megváltásunknak a kezdete, Jézus Krisztusnak a születése és eljövetele; a harmadik kezdet az újrakezdés Ezsdrás könyvében, Isten népének életében. Végül pedig a negyedik kezdet ... Az apostolok cselekedeteivel kezdődően az egyház születése, a keresztyén közösség kezdete."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25171  2023-12-05

Ifjúsági olvasmányok / Bunyitay Vince

Gyermek- és ifjúsági irodalom, Klasszikus magyar irodalom
ifjúsági irodalom, magyar irodalom, 19. század

"A szélnek és a napsugárnak
Néha különc szeszélyi járnak;
Akkor közöttök kész a verseny,
Mint eldalolni fogja versem."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25172  2023-12-04

A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig / Bunyitay Vince

Egyháztörténet, Helytörténet, helyismeret
püspök, római katolikus egyház, Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, Erdély, 16. század, 17. század, 18. század

"Izabella s fia még 1556 őszén visszatértek. A kolozsvári novemberi gyűlésen a katolikus egyházi javak lefoglaltattak. A következő év júniusában Várad elesett. A váradi székeskáptalan s a szerzetek eltöröltettek. Egyedül Szent István társaskáptalana hagyatott meg leginkább avégre, hogy a káptalani országos levéltárat őrizze...."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25170  2023-12-04

A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig / Bunyitay Vince

Egyháztörténet, Helytörténet, helyismeret
római katolikus egyház, Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, Erdély

"A város, mely Szent-László bihari püspökségének székhelye lőn, e püspökség székesegyházából virágzott fel, azért először is a székesegyházról kell szólanunk. A magyar kereszténység megalapítójáról, Szent-István királyról seholsem olvassuk, hogy midőn hazánk püspökségeit alapítá, azoknak egyszersmind székesegyházakat is épített volna."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25169  2023-12-04

A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig / Bunyitay Vince

Egyháztörténet, Helytörténet, helyismeret
káptalan, római katolikus egyház, Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, Nagyvárad, Erdély

"Mig a közös élet püspök és káptalan közt fennállt, püspök és káptalan együtt képezének egy testűletet; a közös élet megszüntével a káptalan külön testűletté alakult, mely a püspök hatósága alatt maradt ugyan, de saját körében a maga által alkotott s a püspök által helybenhagyott statutumok szerént intézte ügyeit."

URL: https://mek.oszk.hu/25100/25168  2023-12-04                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
mek[}kukac{]oszk[}pont{]hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2023.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom