Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
24221 dokumentum

Parallel translations of poems : Szalki Bernáth Attila és klasszikusaink versfordításai = Párhuzamos versfordítások / fordító Szalki Bernáth Attila, Arany János, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, Radnóti Miklós, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Sárközi György, Dsida Jenő

Klasszikus világirodalom
angol irodalom

"Ne legyen síromon virág,
Ezt koporsómra se hozzák,
Ne tudja barát, se világ,
Szegény testem hova dobják."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24680  2023-06-09

Nicht nur scherzte Morgenstern... : Ausgewählte Gedichte von Christian Morgenstern = Morgenstern nem csak tréfált... : válogatás Christian Morgenstern verseiből / Christian Morgenstern ; fordító Szalki Bernáth Attila

Klasszikus világirodalom
német irodalom, 19. század, 20. század

"Éji utad erdőn sose jártad
úgy, hogy nem láttad lábad, cipőd?
Ám félszeden győz annak tudása:
Utad vezet."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24679  2023-06-09

Kavicsok, gyöngyök : Válogatás angol nyelvű költők verseiből = Pebbles, pearls : a selection of poems by English-language poets / Szalki Bernáth Attila

Klasszikus világirodalom
angol irodalom

"Szerelmem vörös rózsaszál,
Friss ő, nyílt júniusban:
Szerelmem, mint egy ének száll,
S csendül édes dallamban!"

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24678  2023-06-09

Esoteric world / Kun Ákos

Ezotéria általában
ezoterika

"Our life is a strange, kaleidoscopic mess. Every now and then something dawns, maybe even crystallises, but then the next image or thought comes along and it starts all over again. We even spoil the picture that could be beautiful, because perhaps, or even certainly, there is another that is much more beautiful, we turn it over and over, just in case it will come to pass."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24671  2023-06-09

Ezoterikus világ / Kun Ákos

Ezotéria általában
ezoterika

"Az életünk egy furcsa, kaleidoszkóp-szerű zűrzavar. Időnként valami dereng, talán ki is kristályosodik, de aztán már jön a következő kép, gondolat, és minden kezdődik elölről. Elrontjuk azt a képet is, ami szép lehetne, mert talán, sőt biztosan van még, ami sokkal szebb, már fordítjuk is tovább, hátha most jön be."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24670  2023-06-09

Árral szemben : A felvilágosodás kori erdélyi magyar értelmiség ethosza / Aniszi Kálmán

Művelődéstörténet
felvilágosodás, értelmiség, művelődéstörténet, eszmetörténet, Erdély, 18. század

"A kor erdélyi magyar értelmiségének emberi nagyságáról (ethoszáról) nem alkothatunk ítéletet csupán az eredmények alapján. Az elemzésbe, ítélethozatalba feltétlen be kell vonni a körülményeket is, azt tudniillik, hogy az akkori erdélyi viszonyok mit és mennyit tettek lehetővé."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24677  2023-06-08

Rólunk, értünk : A mulandó is a mienk / Aniszi Kálmán

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Nincs emberi lény, főleg ha alkotó az illető, aki ne kerülne olyan helyzetbe - leggyakrabban az élet delelőjén, ritkábban alkonyához közeledve szokott megtörténni az ilyesmi -, hogy legalább pillanatra (?) ne bizonytalanodna el, ne tántorodna meg, fel ne tenné magának a kérdések kérdését: ki vagyok én? Milyen célja, értelme van az élet(em)nek?"

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24676  2023-06-08

A kis buta : Válogatott elbeszélések, esszénovellák / Aniszi Kálmán

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Úgy semmiképp sem, mint ahogy nekik. De bizony, bizony! - nyilallt belém a józan felismerés - , csakhogy ennek a csöppségnek még nem adatott meg a levegőég urainak kiváltsága: a szárnyalás gyönyörűsége és szabadsága. Kis butája! - bosszankodtam - , rosszul mérted fel az erődet, a képességeidet..."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24675  2023-06-08

A művészet világa - a lélek oázisa : Ihlet és látvány - alkotás és befogadás / Aniszi Kálmán

Esztétika, művészetfilozófia, Képzőművészet általában
művészetelmélet, művészetesztétika, képzőművészet, határon túli magyarság, Magyarország, Erdély, 20. század

"Minden igazi művészi alkotás egy-egy szellemi oázis, olyan iránytű, amihez igazodni érdemes. De hiába a legszebb műalkotás, ha hiányzik belőlünk az igény rá. A művészet megkedvelésének legbiztosabb és legrövidebb útja a hiteles műalkotásokkal való minél gyakoribb társalgás. Társalogni viszont csak azzal/azokkal tudunk, akinek/ akiknek ismerjük a nyelvét."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24674  2023-06-08

Felemás idill : Elbeszélések, esszénovellák / Aniszi Kálmán ; illusztrátor Árkossy István

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Előadásain - miközben tekintetével végigpásztázta a legújabb divat szerint öltözködő hallgatóit - nemegyszer átvillant az agyán: vajon mit szólnának ezek az agyonkényeztetett csemeték, ha elmesélném nekik a második nagy háború utáni súlyos nélkülözéseket? Például azt, hogy hetente csak háromszor kaptunk kenyeret a menzán..."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24673  2023-06-08

Bíborban / Kotaszek Hedvig

Kortárs magyar irodalom, Festészet, grafika, Számítógépes grafika
magyar irodalom, festészet, grafika, számítógépes grafika, 21. század

"Megmászta már az este a hegyek zugát
s most készíti a holnapot.
ráakasztja vékony ujjamra a Hold
öreg kincseit."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24672  2023-06-08

Installation and use of IP- and analog telephones / Kun Ákos

Telefon, Adatátvitel, Internetes technológia
távbeszélő-készülék, távbeszélő-technika, internet

"In addition to the rapid spread of mobile phones, landline phones have not gone out of fashion. It is used not only by companies, but also by individuals. Their advantage is that you can make calls with them cheaper and you don't have to charge them every day.1 The prices are also at least an order of magnitude lower than those of smartphones."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24669  2023-06-08

IP- és analóg telefonok üzembe helyezése, használati módja / Kun Ákos

Telefon, Adatátvitel, Internetes technológia
távbeszélő-készülék, távbeszélő-technika, internet

"A vonalas telefonok speciális változata az IP (VoIP) telefon. Az Internet Protokol telefon olyan készülék, amely a világhálót használja hangátvitelre. Mint tudjuk az Internet használata ingyen van, ezért a világhálón keresztül bonyolított telefonálás is ingyenes."

URL: https://mek.oszk.hu/24600/24668  2023-06-08                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2023.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom