Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
23172 dokumentum

Magyar tanulságok a bukuresti kiállításról / Barabás Endre

Kisebbségek
magyarországi románok, nemzetiségi politika, kiállítás, Magyarország, Románia, 20. század

"Mint olyan szomszédnak, aki jó viszonyban óhajtana élni szomszédjával, kötelességünk annyi figyelmességet tanúsítani Rumenia iránt, hogy legalább tudomást vegyünk az ő ünnepéről, mellyel első sorban szeretett fejedelme, királya 40 éves uralkodásának évfordulóját óhajtja emlékezetessé tenni."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23665  2022-11-30

"Teccő nekem ez a hely" : Técső - mondák és tények tükrében / Szöllősy Tibor

Helytörténet, helyismeret, Magyar néprajz, Életmód, szokások, Kisebbségek
helytörténet, helyismeret, magyar néprajz, népszokás, monda, határon túli magyarság, Técső, Kárpátalja

"Técső, Kárpátalja legnagyobb járásának központja, 135 km-re Ungvártól, a Tisza felső folyásának jobb partján fekszik. 1944 őszén a város egy részét, a Tisza bal partján lévő Kis-Técsőt, a gátlástalan és embertelen politika által vezérelt »felszabadítók« kiszakították az anya-városból és Romániához csatolták."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23641  2022-11-30

A szabadságharc nemzetőrei : Vidékünk nemzetőrségének történetéből, 1848-1849 / Bagu Balázs, Fakász Mihály

Egyéb fegyveres testületek, Magyar történelem 1791-1867
nemzetőrség, 1848/49-es forradalom és szabadságharc, magyar történelem, Kárpátalja, Magyarország, 19. század

"A szabadságharc névtelen hősei alusszák örök álmukat temetőinkben. Szeretnénk bemutatni azokat, akik a hősies napokban fegyverrel a kezükben, tetteikkel bizonyították, hogy ez a föld drága a számukra. Írásainkat eddig a Kárpáti Igaz Szó, a Kárpátalja, a Szabolcs Szatmári Szemle, a Kalendárium, a Honismeret közölte."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23640  2022-11-30

"Itt élned, halnod kell..." : Kárpátaljai honismereti olvasókönyv

Helytörténet, helyismeret, Klasszikus magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom, Határontúli magyar irodalom, Kisebbségek, Művelődéstörténet
helyismeret, magyar irodalom, határon túli magyarság, művelődéstörténet, Kárpátalja

"A csendes, nyári éjben tisztán sütött a hold,
Szélsöprött udvarában egy szál felleg se' volt
S fehérre bémeszelvén tetőit és falát,
A távolabb Beregszász feltűnt az éjen át,"

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23639  2022-11-30

Üzenet az éter hullámain ; Emlékeztető levelek / Nagy János

Keresztény vallások, Kisebbségek
prédikáció, bibliamagyarázat, református egyház, határon túli magyarság, Erdély, Románia, Ukrajna

"Most, amikor elkezdjük az éter hullámain azt a sorozatunkat, amely a Bibliára irányítja a figyelmünket, áldást kérek és kívánok mindazokra, akik zörgetőn keresik azt, Aki az »ajtó előtt áll és vár bebocsátásra«, ingyen és meg nem fizethetőn mindazt megadja, amit sehol és senki másnál meg nem találhatunk."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23638  2022-11-29

Innovatív áltudományok : Az áltudományos kutatás megújításának szürrealista konferenciája / Salga Attila

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"Mi a humor? Legújabb kutatásaim alapján (ez a ma éjszaka végzett tudományos megfigyelésemre is vonatkozik), szóval a hétfő esti eszmefuttatásaimat is beleértve, a humor valaminek az eltorzítása, eltúlzása, felrúgása, lekicsinyítése, felnagyítása, kiközösítése, felmagasztalása, ledorongolása."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23696  2022-11-29

Misztbánya és Láposbánya monográfiája / Réthy Károly ; szerkesztő Hadobás Sándor

Érc- és ásványbányászat, Bányászat általában, Ipartörténet
bánya, ércbányászat, ipartörténet, Miszbánya, Láposbánya, Románia, Magyarország

"A Nagybányától 8 kilométerre, északnyugatra, s az Égető-hegytől délre a Sikárló és Borpatak völgyek közt lévő Misztbánya és Láposbánya völgyeket ölelő térség a történelem során mindig egységes bányaterületként volt ismert, ahol már az ősi időktől, és kisebb-nagyobb megszakításokkal a honfoglalástól 2006-ig folyt érctermelés."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23683  2022-11-29

Maderspach Livius : Egy bánsági bányamérnök Gömörben / Lőrincz Árpád ; szerkesztő Hadobás Sándor

Bányászat általában, Ipartörténet, Helytörténet, helyismeret
bányamérnök, bányászat, ipartörténet, helytörténet, Maderspach Livius (1840-1921), Gömör és Kishont vármegye, Magyarország, 19. század, 20. század

"Itt, Gömörben vált azután elismert szakemberré és alkotta legismertebb műveit. Bányákat irányított, kutatott ércek után, vasgyárat vezetett, részt vett szénbányák nyitásánál, és közben sokat publikált a korabeli szakmai fórumokon a bányászatról, a geológiáról és a kohászatról. Ezek mellett megírta családjának tragikus történetét is."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23682  2022-11-29

Kárpátalja magyar személyi és intézmény-adattára / közreadó Dupka György

Művelődéstörténet, Kisebbségek, Adattárak
kulturális élet, kultúra, határon túli magyarság, művelődéstörténet, Kárpátalja, Ukrajna

"Intermix Kiadó. 1992. március 26-án amerikai-magyar-ukrán vegyesvállalat jött létre és jogi személyként Intermix Kft néven jegyezték be Ungváron. Egyidejűleg képviseleti irodája nyílt Budapesten. Kereskedelmi, szolgáltató és ipari tevékenységén kívül könyv- és lapterjesztéssel, könyv- és lapkiadással foglalkozik."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23637  2022-11-29

'56 Kárpátalján : Dokumentumgyűjtemény

Magyar történelem 1946-1989, Európai országok történelme, Levéltári kutatás, Kisebbségek
1956-os forradalom, magyar történelem, határon túli magyarság, állami terror, megtorlás, történelmi forrás, Kárpátalja, Ukrajna, Szovjetunió

"A szovjet propaganda kitűzte és elérte ezt a célt, miközben figyelmen kívül hagyta a szocialista rendszer részére káros, mint kiderült, végzetes fogyatékosságokat, hogy úgy tüntesse fel az 1956-os magyarországi eseményeket, mintha azok gyakorlatilag függetlenek voltak a Szovjetuniótól és annak politikájától, s kizárólag az imperialista környezet rovására írták őket."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23635  2022-11-29

Hungary and Transylvania : with remarks on their condition, social, political, and economical / Paget János

Magyar történelem általában, Művelődéstörténet, Helytörténet, helyismeret
magyar történelem, művelődéstörténet, helyismeret, angol irodalom, Magyarország, Erdély, 19. század

"A strange little country is this Transylvania! Very likely the reader never heard its name before, and yet some hundred years ago it was in close alliance with England; and, long before religious liberty, annual parliaments, and the election of magistrates were dreamed of, amongst us, they were granted to Transylvania."

URL: https://mek.oszk.hu/05700/05761  2022-11-28

A dráma és regény határai / Kovács Dezső

Műfajelmélet
dráma, regény, irodalmi műfajelmélet, irodalomesztétika

"E dolgozatunkban legfőbb figyelmünket tehát arra fogjuk irányítani, hogy kikutassuk, mennyiben egyeznek meg egymással a két műfaj lényeges jellemvonásai, műszabályai; minő hatással van a mai regény befolyása a dráma elváltozására s végül mi jó és mi rossz várható tőle."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23664  2022-11-28

A fenntartható városfejlesztési stratégiák kézikönyve

Európai Unió, Gazdaság általában, Regionális gazdaság, Falu, város
városfejlesztés, fenntartható fejlődés, környezeti tudatosság, területfejlesztés, fejlesztési politika, kohéziós alap, gazdasági integráció, Európa, 21. század

"A városi térségekben a stratégiák fejlesztése egy integrált és helyi alapú területfejlesztési megközelítés útján történik, ahol az integráció a multiszektorális szakpolitikát, a többszintű és több érdekelt félre kiterjedő irányítást, valamint a több területre kiterjedő és közösségvezérelt stratégiát jelenti."

URL: https://mek.oszk.hu/23600/23663  2022-11-28                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2022.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom