Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
22680 dokumentum

Mezővárosok a Dél-Alföldön = Market towns on the Southern Part of the Hungarian Great Plain / szerkesztő Erdész Ádám, Halmágyi Miklós

Helytörténet, helyismeret, Levéltári kutatás, Művelődéstörténet
mezőváros, várostörténet, helytörténet, jogtörténet, mártír, művelődéstörténet, oklevél, történelmi forrás, Mauríciusz, Szent (Kr. u. 3. sz.), Maróti János (136?-1450?), Gyula, Dél-Alföld, Magyarország, középkor, reformkor

"1419. június 19-én, Kassán kelt az az oklevél, mely Gyulát első ízben nevezi oppidumnak, vagyis mezővárosnak. Az okiratot Zsigmond király állíttatta ki Kassán. A szöveg fogalomhasználata nem egységes, hiszen egyik ponton possessio-nak, vagyis birtoknak (vagy falubirtoknak) minősíti Gyulát, másutt pedig oppidum-nak."

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23218  2022-06-29

Izabrane pjesme / Halmosi Sándor ; fordító Sofija Sotirovski; szerkesztő Žarko Vučinić

Kortárs magyar irodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
magyar irodalom, 21. század

"Ako mislim na tebe,
Jezero postaje glatko.
Ako mislite na mene,
Postaje uznemireno."

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23217  2022-06-29

Minden gyerek számít / Ritók Nóra, L. ; szerkesztő Kindl Márta

Alsófokú oktatás, Oktatáspolitika, oktatásügy, Pedagógiai módszerek, Kisebbségek
szegregáció, esélyegyenlőtlenség, felzárkóztatás, cigányság, művészeti nevelés, pedagógia, közoktatás, oktatási rendszer, oktatáspolitika, Magyarország, 21. század

"Az elmúlt húsz év átfogja a gyerekszegénység ellen küzdő alapítványunk, az Igazgyöngy Alapítvány indítását, felépítését, hálózatokba történő beépülését, egyre tudatosabb fejlesztését... Talán a legfontosabb az volt, amit meg kellett értenem, hogy a szegénység csak társadalmi beágyazottságában értelmezhető, és így kell keresni a megoldásokat is."

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23216  2022-06-29

Esperantlingvaj teatraĵoj ; Princino ŝeka Dizabeti ; Ombro en lumo : Scenoj en Meza Afriko / Nelly Masemi, Pásztor Lászlóné

Kortárs világirodalom, Magyar irodalom idegen nyelven
afrikai irodalom, eszperantó irodalom, magyar irodalom, Kongó, 21. század

"Mia nomo estas Okala, la aliaj kun mi venintaj fra?linoj nomiĝas: MATONDO kaj SAMBA. Ni estas turistoj en la Demokratia Kongo. Ni alvenis ĉi tien, ĉar ni ŝatus kolekti la interesaĵojn de Kongo. Oni proponis al ni ĉi tiun kurson. Ni ne estas viaj kursanoj. Pardonu pro la ĝeno."

URL: https://mek.oszk.hu/08200/08213  2022-06-28

Jézus és az evangélisták : Félreértések, félremagyarázások / Gromon András

Keresztény vallások
kereszténység, keresztény teológia, krisztológia, bibliamagyarázat, Jézus, Biblia. Újszövetség. Evangéliumok

"Bármilyen furcsán hangzik is, és bármilyen sok csodálatos gyógyulás történt is Jézus által, ő nem tartotta magát különleges csodatevőnek. ... Mindig határozottan elutasította, hogy »csodajelekkel« igazolja magát..., érdekes példáját láthatjuk az epilepsziás fiú meggyógyulásának történetében (Mk 9,14-27)"

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23207  2022-06-28

Isten országa rajtatok áll vagy bukik! : Vázlatok Jézus arcképéhez / Gromon András

Keresztény vallások
kereszténység, keresztény teológia, krisztológia, bibliamagyarázat, Jézus, Biblia. Újszövetség. Evangéliumok

"Jézus üzenetének egyik legfontosabb vonását így lehet összefoglalni: Nem elég igazságosnak (ha úgy tetszik: tisztességesnek) lenni; túl kell lépni az igazságosságon, szeretni kell! Ennek tételszerű megfogalmazását a Hegyi beszédben olvashatjuk (Mt 5,20)."

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23206  2022-06-28

A "nagy bumm" és egyéb durranások : Természet - társadalom / Halassy Béla

Társadalomfilozófia, Metafizika, Erkölcs, etika, Kozmológia
világnézet, filozófia, metafizika, vallás, erkölcs, válság, demokrácia, oktatásügy

"Az elmélet hívei szerint az idő és a tér az ősrobbanással keletkezett anyaghoz kötött, ergo az előttre nem értelmezhetők. Ez filozófiai tautológiaként megengedhetetlen nonszensz. Valaki önkényesen definiál, kisajátít fogalmakat, majd kijelenti, hogy az ő mesterkélt és szűk látókörén kívül azok nem léteznek."

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23185  2022-06-28

Irányító tanmenet az általános iskolák számára : Történelem - alkotmánytan

Alsófokú oktatás, Magyar történelem általában, Államjog
történelemtanítás, alkotmány, tanterv, Magyarország, 1950-es évek

"A tanmenet a jelenlegi tankönyvek anyagát öleli fel. Csak igen ritka kivételként, nagy nevelőhatású részeknél (pl. Hunyadi, az 1552. évi várháborúk, népidemokráciák történelme) ír elő feldolgozásra a tankönyvi anyagnál többet. Az ilyen részeknél olyan irodalmat jelöltünk meg, amihez minden nevelő könnyen ... hozzájuthat."

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23149  2022-06-27

Tükörszilánkok : Versek, 1976-1977/2022 / Mosonyi Kata ; szerkesztő Mosonyi Kata

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"A mennyei lények várakoznak, kezükben fehér gyolccsal,
az Értől az Óceánig megcsillan a tükörszilánkokon a fény,
s a Szőlőskertből ének csendül: a kegyelem él; hát van remény,
hogy egyszer összemosolyoghatunk az emmausiakkal."

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23211  2022-06-27

Fekete és fehér : Versek, parafrázisok, novellák / Hegedűs Gábor

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

"fekete és fehér mit mond neked
tisztaságot és vad sötétséget
szürke felhők között a nap átdereng
oszlatva mindazt mi nyomaszt téged"

URL: https://mek.oszk.hu/23200/23210  2022-06-27

Komédia : Regény / Anatole France ; fordító Salgó Ernő

Klasszikus világirodalom
francia irodalom, 19-20. sz.

"Az összes szerepeket eljátszotta. Jókedvű volt, vagy gyászbaborult, tomboló, gyengéd, heves, hizelkedő hangja bugott, fuvolázott, sóhajtott, bömbölt, nevetett, sirt. Mint a népmese alakja, lánggá, folyammá, asszonynyá, tigrissé változott. A szinfalak mögött a szinészek csak rövid és jelentőségtelen megjegyzéseket váltottak egymással."

URL: https://mek.oszk.hu/16900/16902  2022-06-24

Dorilas : Tizenhárom mese nagyok számára / Drasche-Lázár Alfréd

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. sz.

"Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szalmaözvegy. Ez az ember olyan csodálatos odaadással és példás módon viselte állapotát, hogy barátai és sorsának osztályosai bizony nem nagyon hittek őszinteségében és azt suttogták róla, hogy valahol a tilosban járhat és titkos útjait még a leghívebb baráti keblek előtt sem árulja el."

URL: https://mek.oszk.hu/20500/20553  2022-06-24

Vérrel és könnyel : Szemben a világgal / Csurgay Judit

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. század

Van az úgy, hogy a bűnösök közt is legbűnösebbek elszámolják magukat. Olyan választ kapnak, amilyenre nem számítottak. Eljött a nap, amelyen egyértelművé vált, hogy nemcsak az oroszok mennek szembe a világgal - vérrel és könnyekkel, - hanem Budán Vas Viktória is."

URL: https://mek.oszk.hu/23100/23197  2022-06-23                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2022.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom