Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
23991 dokumentum

A Pál-utcai fiúk : Regény kis diákok számára / Molnár Ferenc

Klasszikus magyar irodalom, Gyermek- és ifjúsági irodalom
magyar irodalom, ifjúsági regény, 20. század

"És most Boka nézett le a földre, amely rendes közlekedési eszköze volt az üzleteknek. Valóban, gurúlva jött a kis papirosgombóc. A másik oldalára, tehát arra az oldalára, amelyet a szőke Nemecsek becsületből nem olvasott el, ez volt írva: »Délután háromkor közgyűlés. Elnökválasztás a grundon. Kihirdetni.«"

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24495  2023-03-27

Nagy szerelem : Vígjáték 3 felvonásban / Molnár Ferenc

Klasszikus magyar irodalom
magyar irodalom, 20. század

KEGY.: Másnak is van ebben része, nemcsak nekem. Boldogult édesapátoknak. Mikor az uram miniszter volt, nagyon megszerette apátokat, a kedves Ági tanácsost. Kedvenc tanácsosa volt, a sok közül.
MARGIT: Apa is nagyon szerette a kegyelmes urat. Neki kedvenc minisztere volt, a sok közül.

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24494  2023-03-27

A frankfurtiak : Vígjáték három felvonásban / Carl Rössler ; fordító Molnár Ferenc

Klasszikus világirodalom
osztrák irodalom, 20. század

"Rosa. Ehhez te nem értesz. A konzul úr tudod a legöregebb az öt fiunk közül, vett neki egy szép házat a Fahrgasséban, kerttel. Szebbet, nagyobbat, mint a saját magáé. De az öreg Gudula asszony nem akart belemenni.
Lischen. Hát aztán most üresen áll a ház.
Rosa. Rosszul ismered a Meyer Amschelt. Eladta a házat Frankfurt városának, nagyon szép haszonnal."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24493  2023-03-27

Oktatási óratervezetek : óra időkerete, menete, célok, didaktikai feladatok, nevelési-oktatási stratégia / Kovács Henriette

Pedagógiai módszerek, Középfokú oktatás, Programozás
óravázlat, tantárgy-pedagógia, informatika, programozás, didaktika, pedagógia, középfokú oktatás

"Az első óra volt a téma elkezdése óta, mely tisztán gyakorló óra és új ismeretek elsajátítására nem került sor. Ezek az órák - így ez is - igazán alkalmasak az addig megtanított ismeretek rögzítése, elmélyítése, megerősítése mellett a logikus gondolkodás, az algoritmikus gondolkodás és az absztrakt gondolkodás fejlesztésére."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24506  2023-03-27

Az arculat szerepe a közoktatási intézmények kommunikációjában / Kovács Henriette

Marketing, public relations, Középfokú oktatás
arculattervezés, marketing, kommunikáció, középfokú oktatási intézmény, Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (Budapest), 21. század

"A záró fejezetben az elméleti háttérre alapozva szerkesztem meg a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola ... egyedi arculati kézikönyvét... A nagyarculati kézikönyv szerkesztését tűztem ki célul, amely tartalmazza mind a tartalmi, mind a formai elemeket."

URL: https://mek.oszk.hu/24500/24505  2023-03-27

Ütköző identitások : A kárpátaljai magyar görög katolikusok etnikai és vallási identitástudatának vizsgálata az 1989-es változások kapcsán / Pilipkó Erzsébet

Vallásszociológia, Magyar néprajz, Kulturális antropológia, Egyháztörténet, Keresztény vallások
nemzettudat, vallási kisebbség, néprajz, görög katolikus egyház, határon túli magyarság, Kárpátalja

"Az 1989. évi egyházpolitikai változások olyan eseménysort indítottak el az egyházközösségek életében, amely máig tartó konfliktushelyzeteket eredményezett. Az 1949-ben megszüntetett görög katolikus egyház ekkor nyerte vissza legitimitását, s ezzel megkezdődött az intézmény újraszervezése."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24470  2023-03-27

Bátyúi jeles napok és szokások / Bagu Balázs

Életmód, szokások, Folklorisztika, Magyar népköltészet, Helytörténet, helyismeret
népszokás, magyar néprajz, népköltészet, helyismeret, Bátyú, Kárpátalja

"A húsvéti ünnepkör a nagyböjttel kezdődött. Az ezt megelőző időszak utolsó bálja legkésőbb húshagyó kedden volt, amikor is éjfélkor a falu bírája véget vetett a mulatságnak, s bejelentette a nagyböjt, azaz a tilalmi időszak kezdetét, ami húsvétig tartott. A húsvétot hat böjti vasárnap előzte meg, s mindegyiknek külön neve volt."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24469  2023-03-27

Élet-jel : Az igazi Kárpáti igaz szó krónikája, 2005-2006

Helytörténet, helyismeret, Írott sajtó, Sajtó- és médiatörténet
helyismeret, hírlap, Az igazi Kárpáti igaz szó, Kárpátalja, ezredforduló

"Egyben vizsgatétel is március 26-a. Vizsgát teszünk abból, mennyire tudjuk félrerakni közönyünket, mennyire vagyunk képesek felfogni a nap fontosságát, mennyire tudjuk felmutatni a magyarság erejét azáltal, hogy fegyelmezetten és minél nagyobb számban keressük fel a szavazófülkéket."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24468  2023-03-27

Mezőgazdasági alapismeretek / Úr Sándor

Növénytermesztés, kertészet, Állattenyésztés
növénytermesztés, gyümölcstermesztés, méhészet

"Ahhoz, hogy kisgazdaságot szervezhessünk és vezessünk, különleges szakismereteket és tapasztalatokat kell szereznünk, hogy a gazda helyesen választhassa meg, mit termeljen és mennyit; milyen állatokat tenyésszen és mekkora állatállományt tartson; hogyan tartsa a földet termőerőben; miképpen használja ki a maga és családja munkaerejét..."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24467  2023-03-27

"Kimegy a lelke, marad a test" : a halállal és temetkezéssel kapcsolatos szokások, hiedelmek Visken / Lator Ilona

Néphit, természeti vallások, Magyar néprajz, Halál, Keresztény vallások
halotti szokás, magyar néprajz, halál, ukránok, katolikus egyház, református egyház, görög katolikus egyház, Visk, Kárpátalja

"Visken még napjainkban is mindhárom felekezet körében eleven az a hit, hogy bizonyos jelekből előre lehet tudni a halál közeledését. Számos halálra utaló álom él a közösség hiedelemvilágában, az állatok szokatlan viselkedése is jelezheti a közelgő halált, valamint egyes rendkívüli jelenségek is utalhatnak az elkerülhetetlen vég bekövetkezésére."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24466  2023-03-27

Életutak : Beszélgetések meghurcolt magyarokkal, az áldozatok hozzátartozóival / Bagu Balázs

Magyar történelem 1919-1945, Magyar történelem 1946-1989, Európai országok történelme, Kisebbségek
hadifogoly, fogolytábor, kárpátaljai magyarság, életútinterjú, Kárpátalja, Szovjetunió, második világháború, 20. század

"- 1944 októberében-novemberében az oroszok elfoglalták Kárpátalját. A férfiakat összeszedték, elhurcolták. Milyen volt akkoriban a közhangulat?
- Hát... Vegyes, de inkább szomorú. Nem nagyon örültünk az oroszoknak! Sokan mondogatták: »Magyarkérdés-vagonkérdés«. Bagu Mihály bátyám pedig azt hajtogatta: »Megsiratjuk mi még azt, hogy ide jöttek«."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24465  2023-03-27

Ha a lelkek... : Lélekhiedelmek Salánkon / Kovács Katalin

Néphit, természeti vallások, Magyar néprajz, Halál
hiedelem, néphit, halál, halotti szokás, magyar néprajz, Salánk, Kárpátalja

"Főként a lélek-alakok megjelenési alkalmai, a hozzájuk fűződő rítusok és hiedelmek érdekeltek, ezek ma is »élő« jellege és valóságos funkciója fogott meg. Érdeklődésem kezdetben a temetési rítus egészére irányult. Mivel a külső szemlélő számára csak bizonyos idő, tapasztalás elteltével tárulnak fel a hiedelemrendszer alapvető fontosságú elemei, jegyei, több szakaszban folytattam gyűjtéseket."

URL: https://mek.oszk.hu/24400/24464  2023-03-27

A Kollégium : Napló, 1947-1950 / Fodor András

Kortárs magyar irodalom, Felsőfokú oktatás, Nevelés- és iskolatörténet
magyar irodalom, felsőfokú oktatási intézmény, szakkollégium, iskolatörténet, Eötvös József Kollégium (Budapest), Fodor András (1929-1997), Magyarország, 20. század
URL: https://mek.oszk.hu/24100/24158  2023-03-24                tovább...

 

 

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Szent György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális-
tartalom-fejlesztési és
-szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2023.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom