Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 


Summa Artium

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

Hajónapló

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
21568 dokumentum

A városi természet értékelése a Terézvárosban / Szabó Zoltán

Életmódkutatás, Életmód, egészség, betegség, Gyermekek, ifjúság, Idősek
természeti környezet, zöld felület, népesség, közérzet, mentálhigiénia, fókuszcsoportvizsgálat, közvélemény-kutatás, Budapest. 6. kerület

"Amennyiben elfogadjuk, hogy a természeti környezet kedvező hatással van az egyén mentális egészségére csakúgy, mint az egész társadaloméra, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy a természetes környezetnek milyen értékei vannak, azokat hogyan lehet számbavenni, és milyen lépéseket szükséges tenni a megőrzésükhöz."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21953  2021-05-07

Kamionról vasútra : 13 sikeres átállás / fordító Neumann István

Szállítás, anyagmozgatás, Vasút, Közúti közlekedés, Környezetvédelem általában
teherszállítás, vasúti szállítás, közúti szállítás, környezetvédelem, Németország, ezredforduló

"A jelen kiadvány a legjobb fellelhető gyakorlati példák közül kíván bemutatni néhányat. A példák arra bátorítanak, hogy a teherforgalom növekvésének kihívásaira felelősségteljes választ adjunk környezetünk, az éghajlat, valamint az érintett ágazatok és munkavállalók érdekében."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21952  2021-05-07

A kolostor legjobb mondata / Séra András

Humor, vicc, Műelemzés, Pszichológia, Idézetgyűjtemények
híres ember, művész, személyiség, mondás, maxima, műelemzés, individuálpszichológia, idézetgyűjtemény

"A jegyzetlapocska és Leonardo ereje is a végéhez közeledett. Háromszögek, rejtélyek, gondolatok, feljegyzések, aztán az öreg mester szinte búcsúzóul, még leírja lassan a legjobb mondatát a papír aljára: «Ecc. Perché la minestra si fredda.» - «Stb. Mert kihűl a leves.»"

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22034  2021-05-06

"Erdélyt jobban megszeretjük, ha azt múltjával együtt ismerjük" : Történeti tanulmányok / Bíró Vencel ; szerkesztő Sas Péter

Magyar történelem 1527-1790, Magyar történelem 1791-1867, Magyar történelem 1868-1918, Művelődéstörténet, Gazdaságtörténet
szerzetes, történész, magyar történelem, gazdaságtörténet, művelődéstörténet, Erdély

"Erdély műveltségének összefüggő leírása még teljesen hiányzik. ... A magyar kutatók számára a legtermészetesebb terület Erdély történelme. Erdélyt jobban megszeretjük, ha azt múltjával együtt ismerjük. Tehát az erdélyi történetíróknak minden figyelmüket Erdély történelmének kutatására kell fordítaniok."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22033  2021-05-06

Devizahitel : Petíció az Európai Parlamenthez / Szabó József

Pénzügy, bankügy
deviza, bankügylet, hitelügy, infláció, jogeset, gazdasági veszteség, beadvány, peres eljárás

"Az Alkotmánybíróság kimondta 2013-ban: a súlyos társadalmi helyzetet előidéző árfolyamemelkedést a 2008-as válság okozta. Egy látszatból, egy vélekedésből, egy észszerűnek tűnő magyarázatból lett olyan állítás az Alkotmánybíróság határozatában, mely semmilyen módon nem támadható meg. Sem bíróságon, sem máshogy."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22032  2021-05-06

Pénzhamisítás hazafias célból : A frankhamisítási bűnügy politikai hátterének megvizsgálására kiküldött parlamenti bizottság jelentése eljárásának befejezéséről és eredményéről, 1926 / Kántás Balázs

Politikatörténet, Gazdasági bűnözés
pénzhamisítás, deviza-bűncselekmény, bűnügy, irredentizmus, országgyűlési bizottság, történelmi forrás, Magyarország, 1920-as évek, Horthy-korszak, 20. sz.

"A szokolhamisításnál valamivel komolyabb frankhamisítás az 1920-as években, elsősorban a revizionista ideológia mentén működő, radikális jobboldali titkos társaságok és paramilitáris szervezetek működésének, illetve a német-osztrák-magyar titkos tárgyalások és a Fehér Internacionálé elvetélt gondolatának sajátos utójátékának is tekinthető."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22031  2021-05-06

'Scindere glaciem' : Válogatott tanulmányok joghallgatók tollából / szerkesztő Kurunczi Gábor, Varga Ádám

Jogtudomány általában, Büntetőjog, Polgári jog, Emberi jogok, Copyright
jogtudomány, jogelmélet, fiatalkorú, büntetőjog, emberi jog, családjog, szerzői jog, polgári jog, ügyészség, összehasonlító jog, mesterséges intelligencia, adójog, Magyarország, Európai Unió

"Az adózási folyamat legfontosabb szereplői az állam, az adóhatóság, valamint az adózó. Amennyiben vállalkozásokról beszélünk ezen három szereplő kiegészül egy negyedikkel, az adózási folyamatban közreműködő közvetítővel. A közvetítő lehet adótanácsadó, ügyvéd, pénzügyi tanácsadó vagy más, a vállalatokat segítő tanácsadó..."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21950  2021-05-06

'Dies diem docet' : Válogatott tanulmányok joghallgatók tollából / szerkesztő Pogácsás Anett, Ádány Tamás, Kovács Krisztián, Ujhelyi Dávid

Jogtudomány általában, Büntetőjog, Polgári jog, Emberi jogok
jogtudomány, jogelmélet, adójog, kollektív jogok, emberi jog, öröklési jog, családjog, gazdasági jog, magánjog, polgári jog, büntetőjog, Magyarország, Európai Unió, Kína

"A büntetőeljárás során számtalanszor előfordul, hogy 14 év alatti gyermekeket kell jellemzően tanúként meghallgatni. ... A gyermekek kihallgatása speciális felkészültséget igényel mind a nyomozási bírótól, mind pedig a perben eljáró bírótól. A legnehezebb feladat éppen ezért az, hogy elkerüljék a ... tanúk befolyásolását az eljárás során."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21949  2021-05-05

A sokoldalúság okán : Doktorandusz tanulmányok a Pázmány jogászképzésének 25. tanévében / szerkesztő Bándi Gyula

Jogtudomány általában, Nemzetközi jog, Büntetőjog, Polgári jog
nemzetközi jog, környezetvédelmi jog, alkotmányjog, munkajog, jogtörténet, jogtudomány, Magyarország, 16-21. sz.

"... Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg bűnösségét a bíróság jogerős ítéletében nem állapította meg. Ennek megfelelően az ártatlanság vélelme alapvetően magában a büntetőeljárásban érvényesül, a bűnösség megállapításának folyamatára korlátozódik, és a bűnösség kérdésében való jogerős bírói döntésig tart."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21947  2021-05-05

A budapesti Népszínház színfal-titkai vagy A budapesti Népszínház mai viszonyai- s állapotának leírása ... / Puks Ferenc

Színházművészet, Film- és színháztörténet
karmester, karnagy, színház, színházművészet, színházi élet, színháztörténet, röpirat, Népszínház (Budapest), Budapest, 19. sz.

"Evva igazgató úr engem - 6 1/2 évi a t. közönség és kritika által mindig elismert működésem után, ... dacára hogy még 2 1/2 évi szerződéses időm volt hátra, egészen váratlanul minden anyagi kártalanitás nélkül karmesteri állásomtól elmozditott s a népszinház kötelékéből elbocsátott."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21946  2021-05-05

Erdély régiségei / Kőváry László

Régészet, Muzeológia, műemlékvédelem, Helytörténet, helyismeret, Művelődéstörténet, Építőművészet
építészeti örökség, romos építmény, vár, kastély, templom, helyismeret, régészet, művelődéstörténet, Erdély

"Erdélynek hét keritett városa vagyon. Innen jő, hogy németül Siebenbürgennek nevezik. Ezen keritett városokat a szászok épitették. Innen van, hogy Erdély czímerében a szász nemzet czímere, hét vár. Keritett városaink neve: Besztercze, Brassó, Kolozsvár, Medgyes, Segesvár, Szász-sebes és Szeben."

URL: https://mek.oszk.hu/21900/21944  2021-05-05

Zuhanás : Novellák / Csurgay Judit

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"- Baj. Nagy baj, asszonyom! Végtelenül sajnálom, hogy... Tibor edzés közben háromszáz méter magasból húsz perccel ezelőtt lezuhant. A mentők már itt vannak. A fiuk állapota válságos. Sajnos a gépe becsapódott. Hm... Nem jók a kilátások. Gondolom, szeretnék őt látni. Egyenesen a János Kórházba menjenek! A Baleseti Sebészetre."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22028  2021-05-05

A tengeralattjáró munkásai : Fantasy történet / Igor Csaba, T.

Határontúli magyar irodalom, Kortárs magyar irodalom
erdélyi magyar irodalom, fantasy, Erdély, 21. sz.

"Van egy ház, eléggé hosszú, a falu túlsó végén, valóban hasonlít egy tengeralattjáróhoz, még egy legendája is van. Szóval az emberek elkezdték úgy is nevezni. ... Talán a régi báróval van az egész kapcsolatban. Aki eléggé titokzatos ember volt. Meghalt néhány éve, három talán."

URL: https://mek.oszk.hu/22000/22022  2021-05-04                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

 

MIA
Webarchívum

 

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

 

 

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
Országos Széchényi Könyvtár
Digitálistartalom-fejlesztési
és -szolgáltatási Osztály
1014 Budapest,
Dózsa György tér 4-5-6.

 

E-POSTACÍM:
info@mek.oszk.hu

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK books
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
https://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
https://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
https://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
https://mek.oszk.hu/mek.xml
https://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
https://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
https://bookserver.mek.oszk.hu
https://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
https://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify

 

OHS:
https://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
https://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

Fejlesztés:
Országos Széchényi Könyvtár - Digitális Tartalomfejlesztési és -szolgáltatási Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2021.

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom