Úr angyala, Angelus
A keresztény szellemiség lexikona
forrás: Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár


   
   
    Naponta háromszor, reggel, délben, este szólítja a híveket a templomtornyok harangszava a megtestesülés titkáról elmélkedô imádságra: Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát.... (latinul: Angelus Domini...). Húsvéti idôben helyette a húsvéti Mária antifonát, a Regina caelit imádkozzuk. Az esti harangszó után megcsendül a lélekharang is, hogy a megholtakért való imádkozásra figyelmeztessen.
    A harangszó eredetileg a zsolozsmára hívott a templomba, s figyelmeztette azt, aki nem tudott elmenni, hogy ott, ahol van, a maga helyén csatlakozzék az Egyház imájához. A hajnali harangszókor a Laudes feltámadási kórus jellegének megfelelôen a húsvéti Regina caelit imádkozták; az esti harangszó a vesperás középkori felfogása szerint az angyali üdvözletre emlékeztetett, ekkor imádkozták és imádkozzuk ma is az Úr angyalát.
    A déli harangszó eredetileg csak pénteken volt szokásos, az Úr kereszthalálára figyelmeztetett és a Tenebrae responzóriumot imádkozták. 1457-ben az elôzô évben kivívott nándorfehérvári gyôzelem emlékére rendelte el a pápa a naponkénti déli harangszót.
    Ezeket az imaidôket a XVII. században egységesítették az Úr angyala imádkozásával, de hozzáfűzték a Kérünk, Uram, öntsd lelkünkbe könyörgést. Napi háromszori imádkozása segít a mindennapok megszentelésében.
    Rupert Berger
    --> angyal, imádás, zsolozsma