Súgó: A kereső alapesetben a szótár teljes szövegében keres. A találatok húszasával lapozhatók a nyíl ikonokkal előre és hátra. A "kuty" kezdetű szócikkekhez pipálja ki a Csak címszóban opciót és ezt írja a keresőmezőbe (csillaggal a végén): kuty* (és nyomja meg az Enter-t vagy kattintson a nagyító ikonra). A más szócikkekre való hivatkozásokon (v. ö. és l.) nincsenek linkek, ezért a hivatkozott címszóra rá kell keresni.

VAS főnév -at, -a
  • 1. (vegyi ipar) Szürke színű, nagy fajsúlyú, magas hőfokon olvadó, izzítva jól megmunkálható fém (Fe). A szervezetnek szüksége van vasra. Némely ásványvíz vasat tartalmaz. || a. Ilyen anyagot tartalmazó gyógyszer. Vasat szed. □ A háziorvos … idegességet és vérszegénységet emlegetett … Különben vasat írt … A vas nem használt. Később csukamájolajat kaptam, brómot. (Kosztolányi Dezső)
  • 2. Túlnyomó részben ezt a fémet tartalmazó ötvözet; az ipar, legfontosabb alapanyaga. → Kovácsolható vas; kovácsolt, öntött, vert vas; a vas izzik, megrozsdásodik; vasból van; (átvitt értelemben) vasból vannak az idegei: rendkívül erős idegzetű; semmi sem hozza ki a sodrából; → edzik a vasat; izzítja, kalapálja, olvasztja a vasat; (átvitt értelemben) a vasat is megemésztené: jó gyomra van, a legnehezebb ételeket is megemészti; a vasatveri. Szóláshasonlat(ok): olyan, mint a vas; a) erős, ellenálló szervezete van, melynek nem árt semmi; b) erős, szilárd jellem; erős, mint a vas: nagyon erős, nagyon kemény. □ Törjetek szét minden láncot, Majd lesz elég vasatok! (Petőfi Sándor) A szikrák úgy pattognak a kályhában, mint mikor a kovácsok verik … a vasat az üllőn. (Gelléri Andor Endre) A vasút felé a nagyhídon át mentünk. Vasból volt. (Szabó Lőrinc)
  • 3. Ebből az anyagból készült tárgy, eszköz. Tüzes vasatnyom vmire v. vkire. || a. Bilincs, béklyó. → Nehéz vas; (elavult) vasba tesz, vasra v. vasba ver: megbilincsel vkit; vasbanül. □ Ha kérdik: hogy vagyok, Mondjad, hogy rab vagyok, Szegedi fogházba Térdig vasban vagyok. (népköltés) A vádlottak … nehéz vasba verve vezettetnek fel a tömlöcből. (Kossuth Lajos) Két évig ült vasban azért, mert a Kossuth arcképét találták nála. (Mikszáth Kálmán) Vasat a lábára! Tömlöcbe az alávalót! (Gárdonyi Géza) || b. (irodalmi nyelvben) Kard, fegyver, fegyverzet. → Vér és vas; talpig vasban: a) tetőtől talpig felvértezve, felfegyverezve, páncélban; b) keze-lába bilincsbe verve; összeméri vasát vkivel; vasattör;tűzzel-vassal. □ Sem az ég haragja, sem vas el nem ronthat. (Zrínyi Miklós) Mint a villám, tündöklik fénye vasadnak. (Vörösmarty Mihály) Térdig érő pajzsokkal takartan vasba öltözötten dübörögnek elő a szpáhik. (Gárdonyi Géza) || c. Patkó (1). Leesett a vas a lova bal hátsó lábáról. || d. Lábbeli orrára, sarkára való, félhold alakú vaslemez. Felveri a vasat a cipőre, a csizmára. || e. (ritka) Zabla (1). A ló dühösen rágja a vasat. Vedd ki a vasat a ló szájából. || f. A haj göndörítésére haszn. sütővas. → Hajsütő vas. || g. Vasból való pánt, dísz. Vassal veri ki a ládát. || h. Vasaló. Forró volt a vas, kiégette a ruhát. || i. (főleg tagadásban) (bizalmas) Kisebb értékű pénzérme; fillér, krajcár, garas, ill. általában kevés pénz. Nincs egyárva v. büdös, huncut, lyukas, megveszekedett vasa sem. Egy vasa sem maradt. Itt áll egy vas nélkül. Nem ér egy vasat sem: semmit sem ér. □ Máriást fogunk játszani, öt vas a betét. (Krúdy Gyula) Persze, hogy unalmas kicsibe játszani annak, akinek nincs egy vasa sem és aranyat szeretne ásni. (Hunyady Sándor) || j. (film, színház, bizalmas) Vasfüggöny. Felment a vas. Most húzzák a vasat. || k. Már nem használt vastárgy. Vasat gyűjt.
  • 4. Vmely tárgynak, eszköznek vasból készült alkatrésze, anyaga. A (szekér, tűzhely stb.) vasa is ér vmit; a vasáért megvesz vmit. □ Ekeszarvat fogva | szántanék én is a nyomodba, | a szikre figyelnék, hogy ottan | a vasat még mélyebbre nyomjam. (József Attila) || a. (rendsz. birtokos jelzővel) Késnek, tőrnek, kardnak a pengéje. □ Nagy ezüstös fringia: annak a vasát is nehezen lehete már a rozsda miatt kihúzni a hüvelyéből. (Jókai Mór)
  • 5. Vasérc. A környéken vasat bányásznak.
  • 6. jelzői használat(ban) (rendsz. összetételben) Vasból (2) való. □ Nem hallottátok Dózsa György hírét? | Izzó vas trónon őt elégetétek. (Petőfi Sándor)
  • 7. jelzői használat(ban) (átvitt értelemben is) Kemény, nagyon erős, szilárd, hajlíthatatlan. Vas izmai vannak; gyomra van: olyan jó gyomra van, hogy a legnehezebb ételt is megemészti; vas következetesség; vas természetevan. □ Ne kívánj mindent, ami téged illet, Mert a vas szükség vékonyan fizet. (Vörösmarty Mihály) Ifjú, kinek az izma vas … (Reviczky Gyula) Kék, piros, sárga, összekent | képeket láttam álmaimban | és úgy éreztem, ez a rend … Most homályként száll tagjaimban | álmom s a vas világ a rend. (József Attila)
  • Szólás(ok): két vasat tart melegen v. a tűzben: tevékenységével egy időben két különböző irányban is biztosítani akarja boldogulását; üti a vasat: a kedvező alkalmat megragadva gyors tevékenységgel a siker biztosításán fáradozik. Közmondás(ok): A vas is elvásik idővel: idővel a legkeményebb anyag is elkopik, elvásik. Addig verd (üsd) a vasat, míg meleg v. tüzes: a kínálkozó alkalmat, a kedvező lehetőséget nem szabad elszalasztani.
  • Szóösszetétel(ek): 1. vasabroncs; vasalapzat; vasállvány; vasanyag; vasbánya; vasbányászat; vasbéklyó; vasbetét; vasbika; vasborítás; vasborona; vasbot; vasburok; vasbútor; vasbuzogány; vascövek; vascsille; vascső; vasdarab; vasdorong; vasdrót; vasedény; vasegészség; vasember; vaserejű; vaseszköz; vasfedő; vasfekete; vasfeldolgozás; vasfényű; vasfinomítás; vasfolyó; vasfúró; vasgerenda; vasgolyó; vasgomb; vasgyomrú; vashajó; vashámor; vashenger; vashíd; vashordó; vashorog; vashulladék; vashuta; vashuzal; vasidegzetű; vasing; vasíz; vasjellem; vaskalapács; vaskalitka; vaskampó; vaskanál; vaskapu; vaskazetta; vaskerék; vaskereskedő; vaskerítés; vasketrec; vaskorong; vaskondér; vasláda; vasladik; vaslágyítás; vaslakk; vaslap; vaslapát; vaslépcső; vasmunka; vasnyárs; vasolló; vasoszlop; vasömlesztés; vasöntés; vasöntvény; vaspálca; vaspatkó; vaspléh; vasponton; vasreszelő; vasrozsda; vassarok; vassín; vassúlyzó; vasszag; vasszerkezet; vasszerszám; vasszín; vasszívű; vasszürke; vastábla; vastárgy; vastartalom; vastartály; vastelep; vastermék; vastermelés; vastermészet; vastömb; vasüst; vasüzem; vasüzlet; vasvágó; vasváz; vasveretes; 2. alakvas; bélyegzővas; csapóvas; csípővas; ekevas; emelővas; feszítővas; gömbvas; gyalúvas; hídvas; hullámvas; idomvas; kardvas; kengyelvas; keresztvas; körömvas; kurtavas; lágyvas; lámpavas; lapvas; lemezvas; mászóvas; nyersvas; ócskavas; pántvas; piszkavas; rúdvas; sarokvas; simítóvas; sütővas; szalagvas; szántóvas; szedővas; szegletvas; szítóvas; szorítóvas.