Súgó: A kereső alapesetben a szótár teljes szövegében keres. A találatok húszasával lapozhatók a nyíl ikonokkal előre és hátra. A "kuty" kezdetű szócikkekhez pipálja ki a Csak címszóban opciót és ezt írja a keresőmezőbe (csillaggal a végén): kuty* (és nyomja meg az Enter-t vagy kattintson a nagyító ikonra). A más szócikkekre való hivatkozásokon (v. ö. és l.) nincsenek linkek, ezért a hivatkozott címszóra rá kell keresni.

HE [1] [hě v. he v. hë] mondatszó <Rendsz. olyan személyhez szólva, akivel a beszélő rendelkezhet (pl. gyermekhez, szolgához v. régen cselédhez) v. akivel bizalmas viszonyban van.> I. <Megszólítás, felszólítás, felkiáltás, közlés után, rendsz. eső, ritkán ereszkedő hangmenettel.>
  • 1. [hě] (eső hangmenettel (tájszó) <Figyelemkeltő nyomósító szó; megszólítás, felszólítás után:> hé. Juliskánk, he! Meggyógyult-e már az édesanyád? Zsófika, hát hozd el az újságot, ha nem olvasod, he! || a. [hě] (eső hangmenettel) (tájszó) <Az érdeklődés, a kíváncsiság felkeltésére, megszólítás után.> Mariska, he! Tudod-e, kit láttam? || b. [hě] (eső hangmenettel) (tájszó) <Kérlelésben, rimánkodásban, megszólítás után, nyomósító szóként.> Druszám, he, úgye elvisz engem is a vásárba? || c. [hě] (eső v. ereszkedő hangmenettel) (tájszó) <Biztatásban.> [Egyél Katicám! – Majd ha a Juliska néném is végez.] – A [= ă], ehetel te effelől, he!
  • 2. [he v. hë v. hě] (ereszkedő hangmenettel) (tájszó) <Elragadtatás kifejezésében, felkiáltó mondat után.> Jaj de szép ez a kendője, he! II. <Kérdő mondat után, rendsz. felszólító v. nyomósító értékben; előtte rövidebb v. hosszabb szünetet tartva, írásban rendsz. vesszővel elválasztva.>
  • 1. [he v. hë] (eső hangmenettel) (népies) <Főleg -e kérdőszós eldöntendő kérdés után, nyomósításként:> felelj! szólj! Kell-e kenyér? He! □ Lesz-e már valami, he? – bőge a káplár. (Vas Gereben) Nem törnéd-e rajta … a fejed? he! (Gyulai Pál) –11 [he v. hë] (eső hangmenettel) (régies, irodalmi nyelvben) <Előkelőbb társaságbeli személyek közt, baráti légkörben.>
  • 2. [hě v. hë] (eső hangmenettel) (népies) <Kiegészítendő kérdés után, nyomósításként:> szólj! Mit hoztál, he?
  • 3. [hě v. he v. hë] (eső hangmenettel) (népies) <Bosszús kiegészítendő kérdés után, a bosszúság kifejezésének erősítésére.> □ Júdit asszony … a hüvelykét csipőire tévén, Ily beszéd csörömpölt a hatalmas gégén: | … "Hát ilyen amollyan! erre is, arra is! | Ki parancsol itt, he? ki az ur a háznál?" (Arany János) || a. [he v. hë v. hě] (rendsz. eső hangmenettel) (népies) <Kiegészítendő kérdés alakjában kifejezett dühös felelősségre vonásban.> □ A kis leány mód nélkül megijedt … – Hogy mersz te leskelődni az én szobámban, he? rikolta az apa, dühösen toporzékolva. (Jókai Mór) || b. [he v. hë v. hě] (eső hangmenettel) (népies) <Kiegészítendő kérdés alakjában kifejezett rendreutasítás után.> Mi lesz ott? He! III. <Egyszavas kérdésként, rendsz. szökő hangmenettel.>
  • 1. [he v. hë] (szökő hangmenettel) (népies) <Kérdőszót nem tartalmazó eldöntendő kérdés után, újabb kérdésként, a két kérdés közt hosszabb szünetet tartva:> úgy van?, nem úgy van?, nem igaz?, szólj, úgy van-e!, nos?, mi? □ Szégyenled a te kicsi házadat … ezért a nagy palotáért, melyben szállásolsz? He? (Petelei István) || a. [he v. hë] (szökő hangmenettel) (népies) <Fölényes kérdésként, közlés után:> na, most szólj, nem így van?, szólj, megteszed? □ Pedig annak [= hogy cigarettáztál] már egy hete, lett volna időm elmondani. He? … Hallgatunk? … Na, hát lesz béke? (Móricz Zsigmond)
  • 2. [hě] (rendsz. szökő hangmenettel) <Csodálkozást, megbotránkozást tartalmazó kérdés után, a kérdést nyomósító kérdésként.> □ Mi a török csodát küldjek én a grófnak, he? (Jókai Mór)
  • 3. [he v. hë v. hě] (szökő hangmenettel) (népies) <Meg nem értett közlés v. kérdés megismételtetésére irányuló kérdésként:> mit mondtál?, mit akarsz?, mi az?, hogy mondtad? [Édesapám! Elfutott a csikó!] – He? – [Elfutott a csikó!] – [Beszélt édesapám a kováccsal?] – He? – [Azt kérdeztem, hogy beszélt-e édesapám a kováccsal.] IV. [hě] (eső v. szökő hangmenettel) (népies) <Megszólításra adott feleletként kb. a. m. figyelek, mondd, mit akarsz!? mondja meg, mit akar!, nos?, tessék?> Pista! [Felelet:] He! [A megszólító folytatja mondanivalóját:] Hozz be egy kis fát a tűzre!