Súgó: A kereső alapesetben a szótár teljes szövegében keres. A találatok húszasával lapozhatók a nyíl ikonokkal előre és hátra. A "kuty" kezdetű szócikkekhez pipálja ki a Csak címszóban opciót és ezt írja a keresőmezőbe (csillaggal a végén): kuty* (és nyomja meg az Enter-t vagy kattintson a nagyító ikonra). A más szócikkekre való hivatkozásokon (v. ö. és l.) nincsenek linkek, ezért a hivatkozott címszóra rá kell keresni.

TECHNIKA [ë v. e] főnév ..kát, ..kája (régies írva: technica is)
  • 1. A természettudományok által megállapított törvényeknek rendsz. gépekkel történő gyakorlati felhasználása emberi célokra, ill. az erre vonatk. elvek és ismeretek összessége. Ipari, mezőgazdasági technika; a modern technika; a technika vívmányai. □ Ferencnek… gépárjegyzékeket… hordott a posta, amik nagyon alkalmasak voltak arra hogy Péterke Márika kalauzolásával fogadalmat szerezzen a technika diadaláról. (Móra Ferenc) A modern technika korában ragaszkodik a drága és lassú kocsizáshoz… (Babits Mihály) || a. Gyártási, termelési eljárás. Kapitalista, középkori technika; elmaradt, ósdi technikával készült termék. A gyár a legmodernebb technikával dolgozik.
  • 2. Az az elsajátítható készség v. ügyesség, amely vmely műalkotás kivitelezéséhez v. előadásához szükséges. Költői technika: a költői formák kezelése, alkalmazása; az ének, festészet, szobrászat, tánc, zene technikája. Ez csak technika: ez csak lélektelen ügyesség. Tökéletes technikával zongorázik. □ Ráday mutatott útat… a poetai művet idegen szebb technika által kellemesbbé képezni. (Kölcsey Ferenc) Technicád, költői nyelved saját lábán is eljár. (Arany János) || a. (átvitt értelemben) Vmely egyéb tevékenység módszere és fogásai együtt. Hamar beletanult a lapszerkesztés technikájába. || b. (sport) Elméleti alapon és gyakorlat útján szerzett készség, beidegzés vmely sportágban szükséges mozgások legeredményesebb végzésére. A csapat remek technikával játszott.
  • 3. (1945 után) <Pongyola szóhasználatban.> Műszaki berendezés, eszköz, ill. ezeknek csoportja, összessége. Vmely iparágat modern technikával látnak el.
  • 4. (régies) Műszaki egyetem.
  • Szóösszetétel(ek): haditechnika; híradástechnika; rádiótechnika.