Súgó: A kereső alapesetben a szótár teljes szövegében keres. A találatok húszasával lapozhatók a nyíl ikonokkal előre és hátra. A "kuty" kezdetű szócikkekhez pipálja ki a Csak címszóban opciót és ezt írja a keresőmezőbe (csillaggal a végén): kuty* (és nyomja meg az Enter-t vagy kattintson a nagyító ikonra). A más szócikkekre való hivatkozásokon (v. ö. és l.) nincsenek linkek, ezért a hivatkozott címszóra rá kell keresni.

HELYESBÍTÉSEK

[Az alább következő szöveg az eredeti kiadásban a VII. kötet végén közölt helyesbítések bevezetője.
A javítandókat a MEK-ben található elektronikus kiadásban a megfelelő helyen egy szürke hátterű betoldással jeleztük.
]

Az itt következő lapokon a Magyar Nyelv Értelmező Szótárának néhány téves adatát helyesbítjük és kisebb hiányosságát pótoljuk.
Mindenekelőtt azokat a súlyosabb értelemzavaró sajtóhibákat javítjuk itt ki, amelyeket az olvasó esetleg nem venne észre. Helyrehozunk néhány tördelési hibát, kiigazítunk egypár szerkesztési tévedést, pótolunk az értelmezés szövegéből vagy egyes példákból itt-ott hiányzó szavakat vagy sorokat, egy-két esetben hiányzó szójelentéseket is.
Nem javítjuk ki azonban azokat a kisebb jelentőségű sajtóhibákat (pl. hiányzó, a nyomás során kihullott vagy elcsúszott vagy felfordítva szedett betűket és írásjeleket, lemaradt ékezeteket stb.), amelyeket minden figyelmes olvasó magától is könnyen felismer. Nem változtattunk a zárójeles utalószámok közé becsúszott hibákon sem. Ha azonban az ÉrtSz.-ból új kiadás készül, ezeket a kisebb hibákat kijavítjuk magában a szótár szövegében.
A helyesbítések a címszavak ábécérendjében következnek. Kötetszámot éppen ezért felesleges lett volna megadnunk. A lapszám közlését is csak akkor tartottuk szükségesnek, amikor valamely szócikk több lapra terjed. Az itt következő lapokon olvasható helyesbítések csak az I–V. kötetek anyagára vonatkoznak, mivel nyomdatechnikai okokból a szótár Sz–Zs betűs anyagában helyesbítésre szoruló adatokról az idő rövidsége miatt itt már nem tudunk tájékoztatást közölni.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az Értsz. első kötetének megjelenése óta javaslataikat, bírálatukat szóban vagy írásban közölték a szerkesztőséggel, s akik kritikai észrevételeiket nyomtatásban tették közzé.
Minden észrevételt nem volt módunkban hasznosítani, s nem is értettünk egyet valamennyivel. Az Értsz. jellegére, tartalmára, módszereire vonatkozó elvi álláspontunkat már jóval a mű első kötetének megjelenése előtt kialakítottuk, a szaksajtóban több ízben ismertettük, s módot fogunk keresni arra, hogy ezekről külön kiadványban is számot adjunk.
A szótárnak ezek a szerkesztési elvei, valamint az adott anyagi lehetőségek sem engedték meg, hogy címszavaink számát növeljük, a jelenleginél több szaknyelvi szót és szójelentést vegyünk fel, s hogy a javaslatoknak megfelelő egyéb változtatásokat tegyünk. Ezért ez a Függelék nem tartalmaz új, azaz utólag felvett címszavakat.
A szerkesztőség szándékától eltérően kiadástechnikai okokból vált szükségessé a szótár Sz–Zs betűs anyagának két külön kötetben való közzététele.
Végül köszönetet mondunk dr. SIKLÓS MARGITnak és WERNER GYÖRGYNÉnek, akik e szótár kéziratát a harmadik kötettől kezdve ideológiai szempontból lektorálták. A harmadik kötet anyagát ilyen vonatkozásban NYIRŐ JÓZSEF is lektorálta.
Kegyelettel emlékezünk meg UJVÁRY LAJOSról, szerkesztőségünk tagjáról, valamint BÁLINT IMRE és LOVÁNYI GYULA belső munkatársainkról, akik már nem érhették meg közös munkánk befejezését.

Az Értsz. szerkesztősége

SZÓTÁRI ADATOK TÁBLÁZATAI

Az első kötet főbb szótári adatai

A, ÁBCCsDÖsszesen
Önálló szócikk30743308506128812869462
Utaló szócikk2058104619153
Szóláshasonlat1940121323107
Szólás4968152934195
Közmondás182726760
Értelmezés nélkül felsorolt igekötős ige134459885042681453
Az előtag szócikkében értelmezés nélkül felsorolt összetétel107418902767348364810
A szócikkek végén értelmezés nélkül felsorolt származék393546985151250131911717
Összesen:27957


A második kötet főbb szótári adatai:

E, ÉFGGyÖsszesen
Önálló szócikk369739599316599246
Utaló szócikk3463269132
Szóláshasonlat13228548
Szólás39102268175
Közmondás12183336
Értelmezés nélkül felsorolt igekötős ige56212203521982332
Az előtag szócikkében értelmezés nélkül felsorolt összetétel157323659806885606
A szócikk végén értelmezés nélkül felsorolt származék5825542080462212671
Összesen:30246


A harmadik kötet főbb szótári adatai:

HI, ÍJK–KhÖsszesen
Önálló szócikk3192128069020797241
Utaló szócikk5520735117
Szóláshasonlat411643697
Szólás5517768147
Közmondás141051645
Értelmezés nélkül felsorolt igekötős ige6472801315291587
Az előtag szócikkében értelmezés nélkül felsorolt összetétel208069642916444849
A szócikk végén értelmezés nélkül felsorolt származék2695105348217846014
Összesen:20097


A negyedik kötet főbb szótári adatai:

Ki–KvLLyM–MiÖsszesen
Önálló szócikk4335258711336210295
Utaló szócikk5426145126
Szóláshasonlat492032101
Szólás66 39333141
Közmondás261111436
Értelmezés nélkül felsorolt igekötős ige60350732201333
Az előtag szócikkében értelmezés nélkül felsorolt összetétel162012591313784270
A szócikk végén értelmezés nélkül felsorolt származék6887447516669318071
Összesen:34389


A harmadik és negyedik kötet k betűvel kezdődő címszavainak főbb szótári adatai:

K–KhKi–KvÖsszesen
Önálló szócikk207943356414
Utaló szócikk355489
Szóláshasonlat364985
Szólás68 66134
Közmondás162642
Értelmezés nélkül felsorolt igekötős ige5296031132
Az előtag szócikkében értelmezés nélkül felsorolt összetétel164416203264
A szócikk végén értelmezés nélkül felsorolt származék178468878671
Összesen:19831


Az ötödik kötet főbb szótári adatai:

Mo–MűNNyO, ÓÖ, ŐPQRSÖsszesen
Önálló szócikk710103256410091074247911809166410342
Utaló szócikk69112110582983227
Szóláshasonlat449167321415101
Szólás41382210314524157
Közmondás5931895848
Értelmezés nélkül felsorolt igekötős ige1251292941261025735594982406
Az előtag szócikkében értelmezés nélkül felsorolt összetétel8258255187744872453154315738998
A szócikk végén értelmezés nélkül felsorolt származék78510136291147204326292600180512651
Összesen:34930


A negyedik és ötödik kötet m betűvel kezdődő címszavainak főbb szótári adatai:

M–MiMo–MűÖsszesen
Önálló szócikk33627104072
Utaló szócikk45651
Szóláshasonlat32436
Szólás33 437
Közmondás14519
Értelmezés nélkül felsorolt igekötős ige220125345
Az előtag szócikkében értelmezés nélkül felsorolt összetétel13788252203
A szócikk végén értelmezés nélkül felsorolt származék66937857478
Összesen:14241


A hatodik kötet főbb szótári adatai:

SzTTyÖsszesen
Önálló szócikk31403527286695
Utaló szócikk41674112
Szóláshasonlat3026359
Szólás72461119
Közmondás3410246
Értelmezés nélkül felsorolt igekötős ige76510361801
Az előtag szócikkében értelmezés nélkül felsorolt összetétel26043150225776
A szócikk végén értelmezés nélkül felsorolt származék37424060267828
Összesen:22436


A hetedik kötet főbb szótári adatai:

UÜVWXYZZsÖsszesen
Önálló szócikk54833230333225402824742
Utaló szócikk11144614101399
Szóláshasonlat24226337
Szólás115445671
Közmondás11116432
Értelmezés nélkül felsorolt igekötős ige132113760201471253
Az előtagok szócikkében értelmezés nélkül felsorolt összetétel31430621521933301933316
A szócikk végén értelmezés nélkül felsorolt származék60939340802555503385982
Összesen:15527


A Magyar Nyelv Értelmező Szótára hét kötetének főbb szótári adatai:

I.II.III.IV.V.VI.VII.Összesen
Önálló szócikk94629246724110295103426695474258023
Utaló szócikk15313211712623311299972
Szóláshasonlat10748971011015737550
Szólás195175147141157119711005
Közmondás60364552484632319
Értelmezés nélkül felsorolt igekötős ige145323321587133324061801125312165
Az előtag szócikkében értelmezés nélkül felsorolt összetétel481056064849427089985776331637625
A szócikkek végén értelmezés nélkül felsorolt származék1171712671601418071126517828598274934
Értelmezett szókapcsolatok312931262992375934112812205121280
Összesen:206873

Van ezenkívül a hét kötetben több mint 115 000 idézet. Az idézetek csekély kivétellel szépirodalmi művekből valók.