OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Ágostháza
Forrás Velbak
Lásd szinonimáját Bystrany
Eilenbach
Eulenbach
Welbach
Welbachý
Wellbach
Lásd még általánosabban szepesi város
Lásd még átfogóbban Szepesváraljai járás