OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Čerević
Általános megjegyzés, magyarázat Cserölg
Lásd szinonimáját Cserög
Lásd még átfogóbban Újlaki járás