OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Érmellék
Forrás kf(93)gyal(441)
Lásd szinonimáját Câmpia Ierului
Lásd még általánosabban magyarországi természeti táj
Lásd még átfogóbban Alföld
Tiszántúl
Lásd még részletesebben Ér völgye
Érmihályfalvi járás
Margittai járás
Nagykárolyi járás
Székelyhídi járás
Tasnádi járás
Tasnádi-halomvidék
Lásd még egyéb összefüggésben Bihar vármegye
Szatmár vármegye
Szilágy vármegye
szilágysági Berettyó mente