OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Érsekújvári járás
Lásd még átfogóbban Nyitra vármegye
Lásd még részletesebben Alsószőlős
Andód
Bánkeszi
Csornok
Dögös
Egyháznagyszeg
Felsőszőlős
Gyarak
Jattó
Kiskeszi
Kismánya
Kisvárad
Komját
Lajoshalma
Nagysurány
Nemesdicske
Nyitrakiskér
Nyitramalomszeg
Nyitranagykér
Ondrohó
Özdöge
Szentmihályúr
Tardoskedd
Tótmegyer
Vajk
Zsitvafödémes
Zsitvamártonfalva