OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Észak-Bácska
Belső megjegyzés Magy. kistáj. kataszt. (1990): Bácskai löszös síkság
Lásd szinonimáját Severna Bačka
Lásd még átfogóbban Bácska
Vajdaság
Lásd még részletesebben Bácsjózseffalva
Bácsszőlős (Vajdaság)
Bajmok
Csantavér
Györgyén
Hajdújárás
Kisbosznia
Ludas (Bács-Bodrog)
Ludasi-tó
Meggyes (Bács-Bodrog)
Mérges (Vajdaság)
Nagyfény
Palics
Palicsi-tó
Szabadka
Tavankút
Lásd még okozati összefüggésben Bács-Bodrog vármegye