OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Észak-Bánát
Lásd szinonimáját Severni Banat
Lásd még átfogóbban Bánát
Vajdaság
Lásd még részletesebben Kispiac
Oromhegyes
Tornyos (Bács-Bodrog)
Völgyes (Bács-Bodrog)
Lásd még okozati összefüggésben Torontál vármegye