OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Észak-alföldi régió
Lásd még általánosabban magyarországi régió
Lásd még átfogóbban Kárpátok Eurorégió
Lásd még egyéb összefüggésben Észak-Alföld