OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Észak-alföldi-hordalékkúp-síkság
Forrás Magy. kistáj. kataszt. (1990)
Lásd szinonimáját Észak-alföldi-hordaléklejtő