OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Észak-alföldi-hordaléklejtő
Lásd szinonimáját Észak-alföldi-hordalékkúp-síkság
Lásd még átfogóbban Alföld
Lásd még részletesebben Borsodi mezőség
Gyöngyösi-sík
Harangod (táj)
Hatvani-sík
Heves-Borsodi-síkság
Miskolci-kapu
Tápió-vidék
Lásd még egyéb összefüggésben Észak-Alföld
Taktaköz