OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Ó-Béga
Általános megjegyzés, magyarázat Csenej és Jankaíd között az [Új-]Béga-csatornával párhuzamosan, tőle 5-10 km-rel északabbra folyó, a temesközi Duna-Tisza-csatornába ömlő vízfolyás
Vált. Béga volt
Lásd még általánosabban erdélyi és temesközi vízfolyás
Lásd még átfogóbban Temes-Béga-sík
Lásd még oksági összefüggésben Tisza (folyó)
Lásd még okozati összefüggésben Béga
Lásd még egyéb összefüggésben Alsóittebe
Csenej
Felsőittebe
Jankahíd
Tamásfalva
Törzsudvarnok