OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Ólublói járás
Lásd még átfogóbban Szepes vármegye
Lásd még részletesebben Alsózúgó
Berkenyéd
Felsőzúgó
Gnézda
Hársád
Határhely
Kalács (település)
Kislomnic
Komlóskert
Kövesfalva
Lackvágása
Lublókorompa
Lublóváralja
Nagyszulin
Ólubló
Pilhó
Podolin
Poprádfalu
Poprádremete
Szepesjakabfalva
Újlubló