OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Ótátrafüred
Lásd szinonimáját Starý Smokovec
Lásd vagylagosan Füred
Lásd még átfogóbban Poprádi járás
Szepesszombati járás
Lásd még részletesebben Alsótátrafüred
Lásd még oksági összefüggésben Magastátra