OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Őrszentvid
Lásd szinonimáját Strehovci
Lásd még átfogóbban Alsólendvai járás