OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Ölyvös
Lásd szinonimáját Vilkivka
Lásd még átfogóbban Tiszáninneni járás (Ugocsa vármegye)
Lásd még okozati összefüggésben Alsósárad