OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Újaradi járás
Lásd még átfogóbban Temes vármegye
Lásd még részletesebben Angyalkút
Antalmajor
Féregyház
Fönlak
Kisszentmiklós
Kisszentmiklós (Daruszentmiklós)
Munár
Németság
Németszentpéter
Réthát
Székesút
Szépfalu
Temesfüves
Temesfűzkút
Temeskeresztes
Temesnagyfalu
Újarad
Újbodrog
Zádorlak