OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

áramlástechnika
Lásd még áramló közeg változóit szabályozó rendszer
folyadékszintet szabályozó rendszer
gáznyomást szabályozó rendszer
kismintakísérlet
szélcsatorna
Lásd még általánosabban technika
Lásd még speciálisabban gáztechnika
légtechnika
portechnika
széltechnika
víztechnika
Lásd még részletesebben csatornázás
Lásd még oksági összefüggésben rakétatechnika
Lásd még okozati összefüggésben áramlástan
hidraulika
Lásd még egyéb összefüggésben pneumatika
Más értelemben lásd áramkör