OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

építésügyi minisztérium
Használati megjegyzés Akkor használandó, ha ilyen minisztériumról általában van szó
ETO 354.46
Lásd még általánosabban minisztérium
Lásd még oksági összefüggésben építésügy