OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

építészeti esztétika
ETO 72.01
Lásd még általánosabban esztétika
Lásd még részletesebben építészeti tér
Lásd még oksági összefüggésben építészet
építőművészet