OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

épületfizika
Lásd még általánosabban alkalmazott fizika
Lásd még oksági összefüggésben építészet
Lásd még okozati összefüggésben talajfizika