OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

ókori Izrael
Használati megjegyzés A terület általánosabb vagy időben ezt követő történeti tárgyalása esetén a "Palesztina" és alárendeltjei használandók
T Az izraeli törzsek szövetségének kialakulásától (Kr. e. 12-11. sz.) a Bar Kochba-felkelés (132-135) leveréséig
ETO (33)
Lásd szinonimáját Dávid és Salamon királysága
Hasmoneus Királyság
Izrael Királyság
Jehud
Júda Királyság
Zsidó Királyság
Lásd vagylagosan Jiszróél
Lásd még általánosabban ókori közel-keleti, európai és afrikai állam
Lásd még átfogóbban ókori Kelet
Lásd még részletesebben Bar Kokhba felkelés
Lákis
Lásd még oksági összefüggésben Izrael
Júdea
Lásd még okozati összefüggésben Edom
Lásd még egyéb összefüggésben bibliai zsidó vallás
bibliakutatás
hebraisztika
Jeruzsálemi templom
judaisztika
kánaániták
ókori Palesztina
Perea