OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

ószövetségi keresztény kánon
Általános megjegyzés, magyarázat A bibliai könyvek keresztény vallásban szentesített összeállítása eredetük és tartalmuk figyelembe vételével
Belső megjegyzés A 27-23 jelzet akkor használandó az Ószövetség osztályozására, ha a könyvek sorrendje a keresztény Biblia hagyományos beosztását követi
ETO 222/224
27-23
Lásd még általánosabban kanonikus szent könyv
Lásd még speciálisabban Biblia._Ószövetség
deutero-kanonikus könyv
ószövetségi költői könyv
ószövetségi prófétai könyv
ószövetségi történeti könyv
Lásd még részletesebben protokanonikus könyv
Lásd még egyéb összefüggésben bibliai zsidó kánon