OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

ószövetségi zsidó kánon
Lásd szinonimáját bibliai zsidó kánon