OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

útépítési műtárgy
ETO 625.74
625.745
Lásd még általánosabban építmény
Lásd még speciálisabban áteresz
csatornanyílás
jelzőtábla
kilométerkő
közúti híd