OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Abaúj vármegye
Forrás gyal(193)
Lásd még átfogóbban Tiszáninneni kerület
Lásd még oksági összefüggésben Abaúj-Torna vármegye