OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Ajnácskői-hegység
Lásd szinonimáját Hajnáčska vrchovina
Lásd még átfogóbban Medves-vidék