OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alföld
T A rövidebb Alföld elnevezés csak a 19. században lett általános
Forrás A Statisztikai Célú Területi Egységek Nómenklatúrája szerinti 1 szint (NUTS1) szerinti megnevezése: Alföld
ETO (439.14)
Lásd szinonimáját Câmpia Dunării de Mijloc
Magyar Alföld
Nagy Magyar Alföld
Nagy-Alföld
Pannonska nizija
Szerednyedunajszka nizovina
Veľká Dunajská nížina
Lásd még általánosabban magyarországi síkság
magyarországi természeti táj
magyarországi történeti-néprajzi táj
országrész (magyar)
Lásd még átfogóbban Kárpát-medence
Lásd még részletesebben Alföldi Duna mente
Alsó-Dráva-síkság
Alsó-Száva-síkság
Alsó-Tisza-síkság
Dél-Alföld
Duna-Tisza köze
Érmellék
Észak-Alföld
Észak-alföldi-hordaléklejtő
Felső-Tisza-síkság
Hajdúság
Karas-Néra-síkság
Körösök síksága
Közép-Tisza-síkság
Maros-hordalékkúp
Mezőföld
Nyírség
Temes síksága
Valkó-sík
Lásd még egyéb összefüggésben Tiszántúl
Más értelemben lásd alföld (síkság)
Tisza-vidék
Q1 47 : 20.0