OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alsó-Száva-síkság
Lásd szinonimáját Posavska ravnica
Lásd még átfogóbban Alföld
Lásd még részletesebben Alsó-Száva-ártér
Bázaköz
Kelet-szerémi löszhát
Macsói-sík
Nyugat-szerémi löszhát
Szerémi-terasz