OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alsó-Zsizsia-alföld
Lásd szinonimáját Câmpia Jijiei Inferioare
Lásd még átfogóbban Moldvai-Mezőség