OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alsó-temesi löszhát
Lásd szinonimáját Tamiška lesna zaravan
Lásd még átfogóbban Temes síksága