OSZK TEZAURUSZ / KÖZTAURUSZ

– Az Országos Széchényi Könyvtár és a Közművelődési könyvtárak átfogó tezaurusza –

Alsóbeszterce
Belső megjegyzés Lásd még Murabeszterce
Lásd szinonimáját Alsó-Bisztricze
Dolnja Bistrica
Lásd még átfogóbban Alsólendvai járás
Más értelemben lásd Beszterce